Skoči na glavni sadržaj

Stručni rad

OTPORNOST IZOLATA VRSTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS NA ANTIBIOTIKE U HRVATSKOJ U GODINI 2004.

Ana Budimir ; Klinički zavod za kliničku i molekularnu mikrobiologiju, Klinički bolnički centar, Zagreb, Hrvatska
Zrinka Bošnjak ; Klinički zavod za kliničku i molekularnu mikrobiologiju, Klinički bolnički centar, Zagreb, Hrvatska
Smilja Kalenić ; Klinički zavod za kliničku i molekularnu mikrobiologiju, Klinički bolnički centar, Zagreb, Hrvatska
Tera Tambić ; Akademija medicinskih znanosti Hrvatske (AMZH), Kolegij za javno zdravstvo, Zagreb, Hrvatska
Arjana Tambić Andrašević ; Klinika za infektivne bolesti «Dr. Fran Mihaljević», Zagreb, Hrvatska
članovi Odbora za praćenje otpornosti bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj


Puni tekst: hrvatski pdf 272 Kb

str. 55-64

preuzimanja: 1.643

citiraj


Sažetak

SAŽETAK
Uvod: Izolati vrste Staphylococcus aureus (SA), poglavito
SA otpornih na meticilin (MRSA), imaju veliku važnost
u bolničkoj sredini, a zadnjih nekoliko godina i u
izvanbolničkome okruženju. Za razliku od višestruko
otpornih bolničkih MRSA, većina izvanbolničkih
MRSA u pravilu je otporna jedino na beta-laktamske
antibiotike, a mnogi imaju i gen za produkciju Panton-
Valentine leukocidina i virulentniji su.
Svrha rada: U sklopu praćenja otpornosti bakterija na
antibiotike koje provodi Akademija medicinskih znanosti
Hrvatske, obavljeno je ispitivanje antimikrobne
osjetljivosti sojeva vrste S. aureus. Uz ispitivanje osjetljivosti,
provedena je također analiza podrijetla izolata i
vrste uzoraka iz kojih je SA izoliran.
Metode: Od početka mjeseca listopada do konca mjeseca
prosinca 2004., sakupljani su uzastopni izolati vrste S.
aureus iz 27 laboratorija u 20 gradova u Hrvatskoj.
Tijekom prikupljanja sojeva, bilo je potrebno popuniti
obrazac koji je sadržavao osnovne podatke, podatke
vezane uz boravak bolesnika u bolnici, osnovnu i trenutačnu dijag nozu, te ostale podatke. Prikupljeno je
1815 sojeva koji su testirani na 18 antibiotika disk-
-difuzijskim postupkom prema napucima CLSI-a, te
interpretacijskim standardima BSAC-a za mupirocin i
fucidinsku kiselinu. U prikupljanju izolata za to
istraživanje, centri sudionici obradili su uzorke uzete od
hospitaliziranih bolesnika, ali i od bolesnika koji su se
liječili ambulantno, ili su posjećivali liječnika opće
prakse.
Rezultati i zaključak: Zbirka izolata vrste S. aureus
obuhvaćala je dominantan broj izolata obrađenih u
Hrvatskoj u posljednjim trima mjesecima godine 2004.,
te je dala važan uvid u profil otpornosti i vrstu uzoraka
koji se rutinski zaprimaju i obrađuju. Najzastupljeniji
bili su izolati iz brisa nosa/nazofarinksa, odnosno 48%,
iz brisa rane bilo je 27% izolata, iz krvi i likvora bilo je
4% izolata, a izolata koji potječu iz iskašljaja i donjih
dišnih putova bilo je 9%. Postotak MRSA izolata varirao
je od 0% do 47,6%.

Ključne riječi

Staphylococcus aureus, otpornost, antibiotici, MRSA, izvanbolnički izolati

Hrčak ID:

23337

URI

https://hrcak.srce.hr/23337

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 2.443 *