Skip to the main content

Professional paper

https://doi.org/10.24141/2/2/2/6

Pravci razvoja sestrinstva kao samostalne zdravstvene profesije: komparativna analiza legislative u sestrinstvu Bosne i Hercegovine i zemalja u regiji

Samela Zelić ; University Clinical Centre of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Sead Hasanović ; Institute of Emergency Medical Care, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Aida Pilav ; Cantonal Public Health Institute Sarajevo, University of Sarajevo, Faculty of Health Sciences, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina


Full text: english pdf 88 Kb

page 141-148

downloads: 356

cite


Abstract

Uvod. S povećanjem potreba za kvalitetnom zdravstvenom njegom, povećanjem obima posla i odgovornosti te reformama u zdravstvu rasli su i zahtjevi za determiniranjem domena u profesiji sestrinstva, što je jasno definirano u Minhenskoj deklaraciji (2000.). Nažalost, u sadašnjem sustavu zdravstvene zaštite u većini tranzicijskih zemalja regije jugoistočne Europe sestrinstvo i dalje nije adekvatno validirano kao posebna profesija.

Cilj. Prikaz zakonskih rješenja povezanih sa sestrinstvom, a ponuđenih kroz legislative u Bosni i Hercegovini (BiH) s aspekta definicije sestrinske djelatnosti, standarda obrazovanja, licenciranja i mogućnosti mobilnosti radne snage.

Metode. Desktop analiza legislativnih i strateških dokumenata povezanih sa sestrinstvom u BiH.

Rezultati. Oblast zdravstva u BiH prema ustavnim je rješenjima u nadležnosti entiteta (Republika Srpska), podijeljenoj nadležnosti entiteta i kantona (Federacija BiH), odnosno u nadležnosti Brčko Distrikta BiH, stoga postoji i zasebna entitetska legislativa. Vlada Federacije BiH 2013. godine donijela je Zakon o sestrinstvu i primaljstvu te tako jasno definirala domene u sestrinstvu, u skladu s direktivama EU-a. U Republici Srpskoj i Distriktu Brčko ovo je dijelom definirano u sustavnim zakonima o zdravstvenoj zaštiti.

Zaključak. U svim pregledanim zakonskim aktima još uvijek postoje nedostaci u definiranim domenama za sestrinsku profesiju. Rješavanjem ovih nekompletnosti, progres razvoja sestrinstva ubrzao bi, ojačao i modernizirao zdravstveni sustav, što bi nesumnjivo podignulo kvalitetu zdravstvene zaštite na višu razinu.

Keywords

sestrinstvo; Bosna i Hercegovina; zdravstvena zaštita; zdravstveno zakonodavstvo; sestrinska praksa

Hrčak ID:

213186

URI

https://hrcak.srce.hr/213186

Publication date:

18.12.2018.

Article data in other languages: english

Visits: 1.098 *