Skip to the main content

Original scientific paper

https://doi.org/10.5552/drvind.2024.0120

Uključivanje ciljeva održivog razvoja u visoko obrazovanje i znanstvena istraživanja vezana za šumarstvo i drvo

Zala Uhan orcid id orcid.org/0009-0008-3003-7943 ; University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Ljubljana, Slovenia
Špela Pezdevšek Malovrh ; University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Ljubljana, Slovenia
Matej Jošt orcid id orcid.org/0000-0003-2500-2427 ; Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia
Katarina Remic orcid id orcid.org/0000-0003-3240-9049 ; University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Ljubljana, Slovenia


Full text: english pdf 1.014 Kb

versions

page 87-98

downloads: 64

cite


Abstract

Globalni izazovi kao što su klimatske promjene, uništavanje zemljišta i ekosustava te sve veći broj
stanovnika izravno ili neizravno utječu na prirodne resurse i potiču ljude da traže nove načine proizvodnje i potrošnje koji poštuju ekološka ograničenja našeg planeta. Kako bi odgovorile na te izazove, 193 zemlje usvojile su na skupu Ujedinjenih naroda u rujnu 2015. Agendu održivog razvoja do 2030. Lanac šuma – drvo također je prepoznat kao usko povezan s održivim razvojem i ciljevima održivog razvoja (SDG). Osobito je u zemljama koje imaju veliku pokrivenost šumama, poput Slovenije, lanac šuma – drvo u političkim dokumentima prepoznat kao ključni element za postizanje ciljeva održivog razvoja. Važnost ciljeva održivog razvoja nije naglašena samo u nacionalnom zakonodavstvu već i u obrazovnim i istraživačkim institucijama. Cilj istraživanja bio je utvrditi koliko su nastavnici i studenti u visokom obrazovanju upoznati s ciljevima održivog razvoja, smatraju li ih važnima za šumarstvo i drvnu industriju te integriraju li nastavnici i znanstvenici ciljeve održivog razvoja u obrazovne programe i istraživanja. Na Biotehničkom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, na Odsjeku za šumarstvo i obnovljive šumske resurse te na Odsjeku za znanost o drvu i drvnu tehnologiju, provedena je anketa sa zaposlenicima (n = 61) i studentima (n = 185). Rezultati pokazuju da su zaposlenici i studenti obaju odsjeka upoznati s ciljevima održivog razvoja. Svi ispitanici smatraju da su ciljevi održivog razvoja važni za šumarstvo i drvnu industriju. Svi su posebno istaknuli cilj održivog razvoja 15 – Život na kopnu. Rezultati su također pokazali da zaposlenici obaju odsjeka planiraju u budućnosti integrirati više ciljeva održivog razvoja u svoj obrazovni i istraživački proces. Zaključili smo da bi integracija ciljeva održivog razvoja u obrazovni i istraživački proces mogla biti važan korak prema održivosti i postizanju ciljeva Agende održivog razvoja do 2030. Studenti koji će u budućnosti raditi u sektoru šumarstva i drvne industrije mogli bi integrirati i promicati održive prakse u tim sektorima ako imaju dovoljno znanja o ciljevima održivog razvoja i visoku svijest o održivom razvoju.

Keywords

ciljevi održivog razvoja; šumarstvo; znanost o drvu; obrazovanje; istraživanje

Hrčak ID:

314744

URI

https://hrcak.srce.hr/314744

Publication date:

2.3.2024.

Article data in other languages: english

Visits: 181 *