Skip to the main content

Savjet Hrčka

Prepoznajući potrebu da urednici, izdavači te šira istraživačka, akademska i stručna javnost aktivno sudjeluju u raspravama i odlučivanju o statusu i smjeru razvoja Hrčka, Srce je 1. travnja 2021. imenovalo četvrti saziv Savjeta Hrčka.

Zadaće i način rada Savjeta definirani su Pravilnikom hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa - Hrčak.

Članovima Savjeta imenovani su:

  • doc. dr. sc. Ante Blaće, Sveučilište u Zadru / tehnički urednik časopisa Geoadria
  • Iva Grabarić Andonovski, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet / urednica časopis Food Technology and Biotechnology, imenovana predstavnica Hrvatske udruge za znanstvenu komunikaciju - ZNAK
  • dr. sc. Bono Lučić, Institut Ruđer Bošković / urednik časopis Croatica Chemica Acta
  • prof. dr. sc. Tomislav Malvić, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet / glavni urednik časopisa Rudarsko-geološko-naftni zbornik
  • prof. dr. sc. Daria Pašalić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet / glavna urednica časopisa Biochemia Medica
  • mr. sc. Sonja Pigac, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, imenovana predstavnica
  • Ivana Prosinečki, Ministrastvo znanosti i obrazovanja, Uprava za znanost i tehnologiju – imenovana predstavnica
  • prof. dr.sc. Jasenka Sremac, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  • izv. prof. dr. sc. Jadranka Stojanovski, OpenAIRE NOAD.

Predsjednicom Savjeta imenovana je prof. dr. sc. Daria Pašalić.

Mandat članova Savjeta traje dvije godine od dana imenovanja.

Zapisnici sa sjednica Savjeta Hrčka javno su dostupni putem wiki stranica Srca.