Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

The holistic approach to environment

logo The holistic approach to environment

Časopis "The Holistic Approach to Environment" je znanstveni časopis otvorenog pristupa koji objavljuje recenzirane izvorne znanstvene radove, prethodna priopćenja, stručne radove, pregledne radove, izvješća sa znanstvenih konferencija i druge priloge i najave iz različitih područja znanstvenih istraživanja vezanih uz odgovorno i etičko korištenje prirodnih resursa i ljudskog znanja. Časopis je interdisciplinarni i predstavlja aktualne znanstvene, tehnološke, teorijske i praktične spoznaje i dostignuća u području zaštite zraka, tla i voda, gospodarenja otpadom, energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, utjecaja opasnih tvari na ljude, floru i faunu te integrativne bioetike. “The Holistic Approach to Environment” bavi se istraživanjem mogućnosti i razvojem modela dobronamjernog suživota svih bića na Zemlji. Ne bavi se samo jednim segmentom okoliša, nego život na planeti vidi kao cjelinu. Promiče dobronamjerni suživot svih bića na Zemlji u perspektivi određenih znanosti, npr. ekologija, kemija, kemijska tehnologija, biologija, zoologija, strojarstvo, metalurgija, filozofija, integrativna bioetika itd. i pronalaženju rješenja za aktualna pitanja okoliša danas. Glavna i odgovorna urednica: prof.dr.sc Anita Štrkalj Tehnički urednik: prof.dr.sc. Zoran Glavaš Urednički odbor (abecednim redom): Jakov Baleta (Hrvatska), Vladimir Bermanec (Hrvatska), Mirjana Čurlin (Hrvatska), Stanisłav Gil (Poljska), Zoran Glavaš (Hrvatska), Ivana Gudelj (Hrvatska), Goutam Hazra (Indija), Damir Hršak (Hrvatska), Ivan Jandrlić (Hrvatska), Hrvoje Jurić (Hrvatska), Sanja Kalambura (Hrvatska), Jan Kizek (Slovačka), Ružena Kralikova (Slovačka), Peter Križan (Slovačka), Martina Lovrenić-Jugović (Hrvatska), Sanja Martinović (Srbija), Nidžara Osmanagić Bedenik (Hrvatska), Stoja Rešković (Hrvatska), Spase Shumka (Albanija), Ljerka Slokar Benić (Hrvatska), Maria Špoljar (Hrvatska), Anita Štrkalj (Hrvatska), Lino Veljak (Hrvatska), Milica Vlahović (Srbija), Tatjana Volkov-Husović (Srbija)

  • Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, svi radovi, jednostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 2011.
  • Učestalost izlaženja: 4
  • Područja pokrivanja: Integrativna bioetika (prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke, društvene, humanističke znanosti), Interdisciplinarne humanističke znanosti, Interdisciplinarne biotehničke znanosti, Prehrambena tehnologija, Biotehnologija, Šumarstvo, Poljoprivreda (agronomija), Interdisciplinarne tehničke znanosti, Tekstilna tehnologija, Strojarstvo, Metalurgija, Kemijsko inženjerstvo, Biologija, Kemija
  • Uključen u Hrčak: 07.04.2011.
  • Prava korištenja: "The holistic approach to environment" je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cijelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, pretraživati ili stavljati poveznice na materijal te mijenjati, preoblikovati i prerađivati materijal (i u komercijalnu svrhu) sve dok odgovarajuće citiraju izvornik, sukladno licenci Creative Commons Imenovanje 4.0 International License (CC BY). Autor(i) zadržavaju autorsko pravo i pravo na objavljivanje bez ograničenja. Časopis autorima ne naplaćuje zaprimanje i objavu radova (APC). Radove objavljene u časopisu "The holistic approach to environment" dozvoljeno je pohranjivati u institucijske i tematske repozitorije uz osiguravanje poveznica na web stranice časopisa. Svi objavljeni radovi mogu se koristiti pod licencom Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY). Sažetak Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) Korisnici mogu slobodno: • dijeliti dalje (umnažati i redistribuirati materijal u bilo kojem mediju ili formatu) i • stvarati prerade (remiksirati, mijenjati i prerađivati djelo) u bilo koju svrhu, pa i komercijalnu pod sljedećim uvjetima: • Imenovanje — Korisnici moraju adekvatno navesti autora (ako je naznačeno, korisnici moraju ponuditi ime autora i atribucijskih stranaka, obavijest o autorskim pravima, obavijest o licenci, obavijest o odricanju od odgovornosti i link s materijalima), uvrstiti link na licencu i naznačiti eventualne izmjene (korisnici moraju naznačiti ako su sami mijenjali materijal i zadržati naznaku prethodnih izmjena). Mogu to učiniti na bilo koji razuman način, ali ne smiju sugerirati da davatelj licence izravno podupire njih ili njihovo korištenje djela. • Bez daljnjih ograničenja — Korisnici ne smiju dodavati pravne uvjete ili tehnološke mjere zaštite koji će druge pravno ograničiti da čine ono što im licenca dopušta (licenca zabranjuje primjenu tehnoloških mjera kako su definirane u Članu 11. Ugovora o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WPO)). Upozorenja: • Korisnici se ne moraju pridržavati licence kada je riječ o elementima djela koji su javno dobro ili gdje je njihovo korištenje djela dopušteno zakonskim iznimkama i ograničenjima autorskog prava. • Nema jamstava. Licenca korisnicima možda ne daje sva potrebna dopuštenja za njihovo željeno korištenje djela. Primjerice, druga prava poput prava nad objavljivanjem osobne fotografije, pravo privatnosti ili moralno pravo mogu ograničiti kako će oni koristiti materijal (korisnici možda moraju dobiti dodatna dopuštenja prije no što smiju koristiti materijal na željeni način).