Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Interdisciplinary Description of Complex Systems : INDECS

logo Interdisciplinary Description of Complex Systems : INDECS

Časopis INDECS objavljuje radove iz interdisciplinarnog znanstvenog područja kompleksnih sustava. Radovi mogu sadržati teorijske i/ili eksperimentalno utemeljene nalaze koji povezuju često samo naizgled međusobno odvojena znanstvena područja prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti. Interdisciplinarnom sintezom polazni narativni i primarno eksplanatorni opisi kompleksnih sustava razvijaju se prema kvantitativnim konceptima i mjerljivim strukturama čija upotreba postupno otvara i mogućnost prediktivnih primjena. Uključeni članci općenito pokrivaju razvoj koncepata, modeliranje, kao i druge metodološke pristupe koji doprinose postupnoj kvantifikaciji teorijskih nalaza, a naposljetku i produbljivanju razumijevanja ljudskih društava i drugih kompleksnih sustava. Ciljano čitateljstvo časopisa su znanstvenici i stručnjaci iz prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti, kao i svi zainteresirani za interdisciplinarna istraživanja kompleksnih sustava. U INDECS-u se objavljuju izvorni, recenzirani, znanstveni radovi u obliku preglednih radova, izvornih znanstvenih radova, radova sa savjetovanja te kratkih i prethodnih priopćenja.

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito inozemna, samo znanstveni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 2003.
  • Učestalost izlaženja: 6
  • Područja pokrivanja: Projektni menadžment, Obrazovne znanosti (psihologija odgoja i obrazovanja, sociologija obrazovanja, politologija obrazovanja, ekonomika obrazovanja, antropologija obrazovanja, neuroznanost i rano učenje, pedagoške discipline), Kognitivna znanost (prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, društvene i humanističke znanosti), Interdisciplinarne humanističke znanosti, Etnologija i antropologija, Arheologija, Povijest, Teologija, Filozofija, Interdisciplinarne društvene znanosti, Socijalne djelatnosti, Demografija, Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, Pedagogija, Psihologija, Sociologija, Informacijske i komunikacijske znanosti, Politologija, Pravo, Ekonomija, Interdisciplinarne biotehničke znanosti, Poljoprivreda (agronomija), Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, Temeljne medicinske znanosti, Interdisciplinarne tehničke znanosti, Temeljne tehničke znanosti, Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika, Tehnologija prometa i transport, Strojarstvo, Računarstvo, Kemijsko inženjerstvo, Građevinarstvo, Elektrotehnika, Arhitektura i urbanizam, Interdisciplinarne prirodne znanosti, Geofizika, Biologija, Kemija, Geologija, Fizika, Matematika
  • Uključen u Hrčak: 01.03.2006.
  • Prava korištenja: Sadržaj časopisa u cjelosti je dostupan. Uz navođenje izvora može se slobodno koristiti. Pretplata na tiskani oblik navedena je na službenim stranicama časopisa. U razdoblju 2003-2011 izdavana su dva sveščića po svesku, u 2012. 3 sveščića po svesku, a u razdoblju 2013-2021 četiri sveščića po svesku. Od 2022. godine časopis izlazi 6 puta godišnje.