Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji – 30 godina nakon demokratskih promjena. Problemi i rezultati istraživanja

Autor(i)

DOI:

https://doi.org/10.22586/csp.v54i3.23843

Ključne riječi:

poslijeratna smaknuća; prikrivena grobišta; hrvatske žrtve; Povjerenstvo Vlade Republike Slovenije za rješavanje pitanja prikrivenih grobišta; sondiranje; ekshumacija; Nezavisna Država Hrvatska

Sažetak

Autor članka na temelju arhivskoga gradiva kriminalističke policije i okružnih tužiteljstava Republike Slovenije, Povjerenstva Vlade Republike Slovenije za rješavanje pitanja prikrivenih grobišta, izvješća izvođača ekshumacija i terenskih istraživanja te objavljenih znanstvenih djela prezentira analizu istraživanja prikrivenih grobišta u Sloveniji od demokratskih promjena 1990. do 2022. s posebnim naglaskom na grobištima s hrvatskim žrtvama. Prikrivena grobišta i žrtve u njima bila su sve do 1990. izbrisana iz javnoga sjećanja. Planska terenska istraživanja grobišta započela su tek 2006. i nakon otkrića žrtava u rudniku u Hudoj Jami 2009. su prekinuta. Novi Zakon o prikrivenim vojnim grobištima i ukopu žrtava iz 2015. omogućava i kontinuirano istraživanje i ekshumacije te uređenja grobišta s hrvatskim žrtvama.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-12-30

Kako citirati

Ferenc, M. . (2022). Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji – 30 godina nakon demokratskih promjena. Problemi i rezultati istraživanja. Časopis Za Suvremenu Povijest, 54(3). https://doi.org/10.22586/csp.v54i3.23843