Informacije za autore

Jeste li zainteresirani za ustupanje vlastitog priloga ovome časopisu? Preporučujemo da pregledate stranicu O časopisu u poveznici izdavačke politike časopisa i sadržaja pojedinih rubrika, kao i Smjernice za autore. Autori se moraju registrirati prije nego mogu prijaviti svoj prilog, ili ako su već registrirani kao korisnici mogu se jednostavno prijaviti i početi s procesom prijave priloga u 5 koraka.