Obrazovanje učiteljica u slovenskim i hrvatskim zemljama Austro-Ugarske Monarhije – komparativna analiza

Ključne riječi: Austro-Ugarska; obrazovanje učiteljica; žensko školsko zakonodavstvo; ženske učiteljske škole; slovenske i hrvatske zemlje

Sažetak

Rad daje uvid u obrazovanje osnovnoškolskih učiteljica u slovenskim i hrvatskim zemljama Austro-Ugarske Monarhije preko zakonodavstva i organizacije ženskih učiteljskih škola. Istraživanje se sastoji od povijesne komparativne analize razdoblja između 1867. i 1914. godine. Pojavom Dvojne Monarhije dolazi do promjena u obrazovanju učiteljica. One se mogu najprije identificirati na temelju školskoga zakonodavstva. Učiteljice postaju državne službenice. Javljaju se nove državne ženske učiteljske škole, ali i one privatne s pravom javnosti. Analiza zakonodavstva pokazala je razlike između nastavnih planova u učiteljskim školama u slovenskim i hrvatskim zemljama unutar Monarhije. Komparacija njihovih aktivnosti također pokazuje razlike u razvoju, broju i organizaciji. U slovenskim zemljama, koje potpadaju pod austrijsko školsko zakonodavstvo, razvitak četverogodišnjih škola za učiteljice tekao je nešto brže nego u hrvatskim zemljama. Usporedba pokazuje da u slovenskim i hrvatskim zemljama dominiraju privatne škole za učiteljice.

Objavljeno
2019-08-25
Kako citirati
Govekar-Okoliš, M. (2019). Obrazovanje učiteljica u slovenskim i hrvatskim zemljama Austro-Ugarske Monarhije – komparativna analiza. Časopis Za Suvremenu Povijest, 51(2). https://doi.org/10.22586/csp.v51i2.8566