Preustroj sigurnosnoga sustava banske Hrvatske 1915. godine

Ključne riječi: Prvi svjetski rat; sigurnosni sustav; banska Hrvatska; preustroj; Središnja defenzivno doglasna služba; Austro-Ugarska

Sažetak

Druge godine Velikoga rata preustrojava se sigurnosni sustav banske Hrvatske. Tom prilikom Središnja defenzivno doglasna služba, koja je obavljala poslove tajne državne policije, kao samostalno tijelo pri Zemaljskoj vladi postaje njezinom sastavnicom, ulazeći u sastav novoosnovanoga Odsjeka IV-B za pogranična redarstvena satništva Odjela za unutarnje poslove Zemaljske vlade. Razlozi preustroja, pored političkih, osobito sukoba vojnih i civilnih vlasti, bili su i raznovrsni funkcionalni. Zahvaljujući potrebama obrane Zemaljska vlada preko te službe počinje dobivati i dio financijskih podataka koji su joj do tada bili nedostupni jer su izlazili iz okvira autonomnih poslova banske Hrvatske. U članku se na temelju arhivskoga gradiva i relevantne historiografske literature te dijelom i tiska predstavlja i analizira preustroj sigurnosnoga sustava 1915. godine.

Objavljeno
2019-08-30
Kako citirati
Kota, M. (2019). Preustroj sigurnosnoga sustava banske Hrvatske 1915. godine. Časopis Za Suvremenu Povijest, 51(2). https://doi.org/10.22586/csp.v51i2.8596