Od kronologije prema teorijskim konceptima – iseljenička problematika u hrvatskoj historiografiji na uzorku radova objavljenih u Časopisu za suvremenu povijest

Ključne riječi: hrvatsko iseljeništvo; historiografija; društvena povijest; interdisciplinarnost; Časopis za suvremenu povijest

Sažetak

U članku se na temelju 39 radova posvećenih iseljeničkoj tematici, objavljenih u Časopisu za suvremenu povijest od 1969. do 2018., analizira istraženost povijesti hrvatskoga iseljeništva unutar hrvatske historiografije. Analiza je provedena na dvije razine. S jedne strane problematizirana je opća (pod)zastupljenost navedene tematike u kontekstu cjelokupne hrvatske historiografije, a potom je postavljeno pitanje utjecaja dominantnoga narativa na istraživanje kroz tri ključne domene: izbor tema, upotreba karakteristične metodologije te sama interpretacija. Pritom su odvojeno promatrana dva razdoblja, za vrijeme Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije te po ostvarenju samostalnosti Republike Hrvatske. Usporedno s tim dijelom analize osnovne karakteristike radova na temu hrvatskoga iseljeništva kontekstualizirane su s dosezima stranih historiografija te srodnih znanstvenih disciplina s aspekta primjene teorijskih i metodoloških okvira istraživanja.

Objavljeno
2019-08-19
Kako citirati
Hrstić, I., & Marinović Golubić, M. (2019). Od kronologije prema teorijskim konceptima – iseljenička problematika u hrvatskoj historiografiji na uzorku radova objavljenih u Časopisu za suvremenu povijest. Časopis Za Suvremenu Povijest, 51(2). https://doi.org/10.22586/csp.v51i2.8728