Dalmatinski episkopat i Prvi svjetski rat

Ključne riječi: Prvi svjetski rat; Austro-Ugarska Monarhija; Dalmacija; dalmatinski biskupi; vjerski obredi; lojalnost vlastima.

Sažetak

Na temelju arhivskih izvora i onodobnoga tiska u radu se prikazuje djelovanje dalmatinskih biskupa u vrijeme Prvoga svjetskog rata pod vidikom njihova odnosa prema Habsburškoj Monarhiji i njezinu ratnom angažmanu. Prikazuje se humanitarni i karitativni doprinos Crkve u Dalmaciji društvu zahvaćenom ratnim nedaćama, kao i njezina uloga potpore Monarhiji i caru iskazana u raznim vjerskim obredima čiji je cilj – osim vjerskih nakana – bilo podizanje ratnoga morala te beskompromisno iskazivanje lojalnosti vlastima.

U kontekstu političkih gibanja posljednje dvije godine rata (od Svibanjske deklaracije 1917. do kraja rata) analiziraju se stavovi svećenstva i dalmatinskih biskupa prema političkim pitanjima, gdje se uočavaju znatna razmimoilaženja. Propast Austro-Ugarske Monarhije značit će promjenu političkih stavova većine dalmatinskih biskupa.

Objavljeno
2019-08-21
Kako citirati
Gverić, A. (2019). Dalmatinski episkopat i Prvi svjetski rat. Časopis Za Suvremenu Povijest, 51(2). https://doi.org/10.22586/csp.v51i2.8919