O časopisu

Časopis Diacovensia je znanstveni časopis Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Časopis objavljuje ponajprije radove iz područja teologije i filozofije, ali i iz područja ostalih znanosti (književnost, sociologija, pedagogija, psihologija, pravo, prirodoslovne znanosti) koje se također bave religioznom tematikom. Diacovensia njeguje interdisciplinarnost te na taj način doprinosi plodnom dijalogu između teologije i filozofije s drugim znanostima.

Časopis je indeksiran u Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Religious and Theological Abstracts (Myerstown, SAD), European Reference Index for the Humanities (Strasbourg, Francuska), Bibliographic Information Base in Patristics (Québec, Kanada), Hrčku, portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske i u bibliografskoj bazi SCOPUS.

Od 2017. godine Diacovensia je uvrštena u najvišu kategoriju znanstvenih časopisa u Republici Hrvatskoj (a1).

Tiskano i online izdanje izlazi četiri puta godišnje.

Svi dosad objavljeni brojevi časopisa dostupni su na platformi HRČAK

Mrežna stranica izdavača: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

 

Trenutni broj

Svezak 32 Br. 1 (2024): Diacovensia – Teološki prilozi
					Pogledaj Svezak 32 Br. 1 (2024): Diacovensia – Teološki prilozi

U broj uvodi Šimo Šokčević uvodnikom naslovljenim «O pisanju».

Prvi članak ovoga broja naslovljen «San Agustín y el ascenso desde la regio dissimilitudinis. El desencanto del Maniqueísmo y el encuentro con el Neoplatonismo» («Sveti Augustin i uspon iz regio dissimilitudinis. Razočaranje manihejstvom i susret s neoplatonizmom») napisali su Claudio Calabrese i Ethel B. Junco, istraživači s uglednog Instituto de Humanidades, Universidad Panamericana (Meksiko). Slijedi članak Ivana Benakovića naslovljen «Il testo di Is 25 alla luce del TM, gli Scritti di Qumran ed il testo dei LXX» («Tekst Iz 25 u svjetlu masoretskoga teksta, Kumranskih spisa i Septuaginte»). Potom slijedi članak pod naslovom «Iskustva odrastanja djece hrvatskih branitelja u ratnom i poratnom razdoblju – primjer Vukovarsko-srijemske županije» autorā Katarine Perić Pavišić, Ivane Bendra i Dražena Živića. Slijedi članak «Godišnji proljetni ophod ljelja/kraljica iz Gorjana» koji su napisale Mia Bašić i Emina Berbić Kolar. Potom možemo čitati članak naslovljen «Il significato della comunione nella vita ecclesiale» («Značenje zajedništva u crkvenom životu») koji je napisao Ljubo Zadrić. Broj zaključuje članak Tossicodipendenza e capacità al matrimonio canonico» («Ovisnost o drogama i sposobnost za kanonsku ženidbu») autora Slavka Zeca.

Rubrika «Prikazi» donosi jedan prikaz knjige: Kristijan KUHAR, Zoran TURK, Maja ŽVORC (ur.), «Sanctus Hieronymus Stridone parva natus. Zbornik radova o štovanju svetoga Jeronima u Štrigovi», a autorica prikaza je Vera Blažević Krezić.

Objavljeno: 2024-04-24

Kompletno izdanje

Pregledaj sve brojeve