Prijave priloga

Registracija i prijava su obavezne ukoliko želite predati članak putem ovog sustava te u svakom trenutku biti u mogućnosti provjeriti trenutno stanje prijavljenih priloga.

Uvjeti za predaju priloga

Kao dio postupka prijave priloga, autori su dužni potvrditi sukladnost priloga koji prijavljuju sa svim sljedećim stavkama. Autorima koji se ne pridržavaju ovih smjernica prijave mogu biti vraćene.
  • Prijavljeni članak nije prethodno objavljivan niti se nalazi u recenzijskom postupku pri nekom drugom časopisu.
  • Datoteka koja sadrži rad je u Microsoft Word ili RTF formatu.
  • Tekst ispunjava stilske i bibliografske zahtjeve navedene u Upute za autore, koje se nalaze u rubrici "o časopisu".
  • Tekst je usklađen s predloškom kojega je moguće preuzeti na: https://hrcak.srce.hr/upute/obrazac_clanak_hr_Diacovensia.docx.

Smjernice za autore

NAPOMENA: Prije slanja uskladite svoj prilog s UPUTAMA AUTORIMA!

Članci

Časopis objavljuje sljedeće tipove znanstveno-istraživačkih radova koji se kategoriziraju
prema Uputama za uređivanje i oblikovanje časopisa MZO-a:


- izvorni znanstveni rad (original scientific paper): sadrži nove, još neobjavljene
rezultate znanstvenih istraživanja, cjelovito razrađene i iskazane na objektivno
provjerljiv način.

- prethodno priopćenje (preliminary communication): sadrži nove, još neobjavljene
rezultate znanstvenih istraživanja iskazane na pretežito objektivno provjerljiv način,
ali necjelovito razrađene i predstavljene u preliminarnoj formi kao dio projekta
(istraživanja) koji traje. Najčešće zahtijeva brže objavljivanje.

- pregledni članak (review): sadrži izvoran, sažet i kritičan kritički prikaz određenog
područja ili nekog njegova dijela u kojemu autor i sam aktivno sudjeluje. Mora biti
naglašena uloga autorova izvorna doprinosa u tome području u odnosu na već
publicirane radove.

- stručni članak (professional article): sadrži korisne priloge iz određene struke,
informira i uvodi u problematiku struke, no ne mora imati izvorna znanstvena
istraživanja

Prikazi knjiga

Najmanje 4 autorske kartice ili 7 200 znakova s prazninama, a najviše 8 autorskih kartica ili 14 400 znakova s prazninama.

Uvodnik

Najmanje 4 autorske kartice ili 7 200 znakova s prazninama, a najviše 8 autorskih kartica ili 14 400 znakova s prazninama.

NAPOMENA: Piše ga u svakom broju jedan od članova Uredničkoga vijeća koji odabire
temu prema vlastitom nahođenju.

Ostalo

Časopis je otvoren i za druge oblike priloga.

Izjava o privatnosti

Imena i adrese e-pošte registrirane na ovim stranicama koristit će se isključivo u navedene svrhe časopisa i neće biti dostupne niti jednoj drugoj stranci.