Društvena reprezentacija novih psihoaktivnih supstanci na hrvatskim portalima

None

Authors

  • Nikša Dubreta Fakultet strojarstva i brodogradnje
  • Karlo Lugarić

Keywords:

nove psihoaktivne supstance, društvena reprezentacija, sidrenje, upredmećivanje, upotreba droga

Abstract

U članku se medijska reprezentacija novih psihoaktivnih supstanci razmatra primjenom teorije društvene reprezentacije. Budući da nove psihoaktivne supstance u hrvatskom društvenom kontekstu predstavljaju relativno nepoznat fenomen, u članku je obrazložena analitička upotrebljivost komunikativnih mehanizama društvene reprezentacije koji se mogu koristiti u istraživanju medija. S tom svrhom provedena je analiza sadržaja priloga o novim psihoaktivnim supstancama koji su u razdoblju od sedam godina objavljeni na odabranim hrvatskim internetskim portalima. Rezultati su pokazali da imenovanje, emocionalno sidrenje i emocionalno upredmećivanje predstavljaju ključne komunikativne mehanizme u procesu medijski posredovane društvene reprezentacije novih psihoaktivnih supstanci. Analiza implicitnih temeljnih vrijednosti sadržanih u objavljenim člancima pokazala je da se isticanjem zdravstvenih rizika i slabosti u djelovanju društvene kontrole, nove psihoaktivne supstance konvencionaliziraju preko teme „društvo bez droga“.

Published

2021-07-26