O časopisu

Časopis New Theories = Nove teorije želi se na drugačiji način posvetiti vizualnoj umjetnosti i kulturi nego što je to učinila disciplina povijesti umjetnosti tijekom svoje slavne prošlosti. Nove teorije tretirat će umjetnost i njezine raznolike fenomene prvenstveno kao objekte promišljanja i intelektualne radoznalosti. Nećemo se baviti starim majstorima kao nasljeđem prošlih vremena čija je vrijednost jednom zauvijek definirana, niti ćemo se baviti suvremenim umjetnicima kao da smo zaslijepljeni društvom spektakla i njegovim legitimnim potomstvom – holivudskim sustavom zvijezda. Cilj Novih teorija je objavljivanje izvornih znanstvenih spoznaja o različitim područjima: od umjetnosti do popularne kulture, uključujući kazalište i dramu, teoriju likovne umjetnosti, filmologiju, teoriju glazbe te vizualne studije. Nove teorije zauzimat će kritički stav u razmišljanju o različitim područjima umjetnosti i vizualne kulture na temelju jasno definiranih, ali neortodoksnih znanstvenih metodologija. Prije svega, to se odnosi na korištenje interdisciplinarnih i nedisciplinarnih alata koji omogućuju da se poznati ili naizgled dobro proučeni umjetnički fenomeni ili diskurzivne prakse obrađuju na nove načine. Uvijek će nas zanimati prilozi koji prikazuju odvažne intervencije u ustaljene strukture povijesti i teorije umjetnosti i reprezentacije, nove izvedbene prakse, susreti pokreta, zvuka i slike, istraživanja umjetnosti u razdoblju virtualnosti i biokibernetičke reprodukcije, kao i teorije i prakse tijela. Uvijek ćemo poticati nova razumijevanja klasične umjetnosti u vremenu simulirane stvarnosti, rekodifikaciju umjetničkih i teorijskih paradigmi te osnaživati ulogu koju umjetnost ima u doba post-istine, uz istraživanje moralnih, društvenih i filozofskih implikacija kreativnog djelovanja.