Časopis uređuju

Glavni urednik:
Krešimir Purgar, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku
Zamjenici glavnog urednika:
Leo Rafolt, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku
Uredništvo:

Katarina Žeravica, Krešimir Nemec, Zdravko Drenjančević, Igor
Gajin, Nebojša Lujanović (Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku);
Hrvoje Potlimbrzović, Juraj Jurlina (Filozofski fakultet, Osijek); Dario Vuger (Sveučilište u Ljubljani)