The Istorijski institucionalizam, Balkan i Osmansko carstvo

Authors

  • Dusan Corbic Fakultet politickih nauka

Keywords:

Istorijski institucionalizam, Balkan, Osmansko carstvo, institucije, Halil Inaldžik

Abstract

Predmet ovog rada jeste pokušaj instrumentalizacije teorijskog pristupa istorijskog institucionalizma na polje razvoja Balkana sa ciljem objašnjavanja institucionalnog poretka ovog prostora. Istorijski institucionalizam se otuda može okarakterisati kao pogodan okvir za razumevanje specifičnosti institucionalnog razvoja balkanskih država. Samim tim, ovaj rad će se fokusirati na višestrane istorijske uticaje koji su oblikovali institucionalni identitet ovog prostora sa posebnim fokusom na osmansko nasleđe Balkana kao formativno u pogledu utemeljenja određenih institucionalnih obrazaca koji i danas utiču na razvoj balkanskih država. S tim u vezi, u radu će se kao studija slučaja analizirati knjiga Halila Inaldžika „Osmansko carstvo-klasično doba 1300-1600“ kao adekvatan prikaz potencijala istorijskog institucionalizma u objašnjavanju institucionalnih specifičnosti balkanskog područja. Na taj način se dobija slika Balkana kao konstrukcije zasnovane na viševekovnom, mnogostranom istorijskom nasleđu.

Downloads

Published

2021-07-12