Scrinia Slavonica izlazi jedanput godišnje.

Uredništvo ne odgovara za navode i gledišta iznesena u pojedinim prilozima.
Izdavanje časopisa sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Prijava o izdavanju časopisa Scrinia Slavonica ubilježena je u Uredu za odnose s javnošću Vlade Republike Hrvatske pod brojem: klasa 008-02/01-01/793.

Žiro-račun: Hrvatska poštanska banka, IBAN HR7023900011400000096

Cijena broja: 80 KN + PDV

Za inozemstvo: 15 EUR