Kontakt

Fakultet zdravstvenih studija
Sveučilište u Rijeci
Viktora Cara Emina 5
51000 Rijeka

Glavni kontakt

Ksenija Bazdaric
Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Rijeci
Telefon /

Pomoćni kontakt

Ksenija Baždarić