Časopis uređuju

Glavne urednice (Editors in Chief)
Daniela Malnar
Ksenija Baždarić

Izvršni urednici (Executive Editors)
Sandra Bošković
Andrica Lekić
Gordana Starčević-Klasan
Mirela Vučković
Kristijan Zulle
e-mail: woh@fzsri.uniri.hr

Urednički odbor (Advisory Board)

Evgenija Arh - Hrvatska, Vesna Bratić – Hrvatska, Maja Gligora Marković – Hrvatska, Herman Haller - Hrvatska , Željko Jovanović - Hrvatska, Amra Mačak Hadžiomerović – BiH, Verner Marijančić - Hrvatska , Augusta Mata - Portugal , Mirsad Muftić - BiH, Majda Pajnkihar – Hrvatska, Andrej Starc – Slovenija, Silvije Šegulja - Hrvatska, Deana Švaljug - Hrvatska , Josiana Vaz – Portugal, Hrvoje Vlahović - Hrvatska