Promišljanja o metafizici u filozofiji simboličkih formi Ernsta Cassirera

Autor(i)

  • Dražen Volk Teologija u Rijeci, Područni studij Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Rijeka, Hrvatska

Ključne riječi:

metafizika, bitak, duh, život, simboličke forme

Sažetak

Članak nastoji približiti hrvatskoj filozofsko-teološkoj akademskoj sredini djelo i misao jednog od najvećih filozofa XX. st., Ernsta Cassirera. Jedan od manje poznatih i komentiranih odsjeka njegove filozofije je metafizika simboličkih formi, koja je iznimno važna za shvaćanje njegove cjelokupne misaone građevine. Da bi se na pravi način shvatilo Cassirerovu novost i radikalnost u tumačenju bitka i metafizike, nužno je najprije osvijetliti temeljne antropološke postavke i kritiku eleatičke misli, čime se bavi uvodni dio i dio prvog poglavlja članka, te je upravo temeljni pristup u članku čitanje metafizike simboličkih formi pod antropološkim ključem. Cassirerova metafizika sažeta je oko dva temeljna pola, duha i života, te je stoga pojašnjenje ovih pojmova unutar njegova sustava preduvjet za prikazivanje zaokružene slike o ovoj problematici. Svaki misaoni sustav, pa tako i filozofija simboličkih formi, ima određenih nejasnih momenata, i upravo iznošenje kritika tih elemenata doprinosi boljem razumijevanju filozofovih postavki. To je također slučaj i s metafizikom simboličkih  formi, i to je tema drugog poglavlja članka. Zaključno se može ustvrditi da implikacije Cassirerove metafizike na području antropologije i filozofije kulture, uz potrebnu puno širu i dublju analizu, mogu biti plodonosan poticaj suvremenoj filozofiji, ali i teologiji, osobito na ovim našim prostorima.

##submission.downloads##

Objavljeno

2021-03-30

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni rad