O časopisu

Obnovljeni Život je znanstveni časopis za filozofiju i religijske znanosti Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove u Zagrebu koji izlazi četiri puta godišnje. Uz dugu tradiciju ima zapažen ugled u Hrvatskoj i u svijetu. Od 1919. godine pa sve do kraja Drugoga svjetskog rata izlazi pod imenom Život. Ponovno započinje izlaziti 1971. godine pod sadašnjim imenom.
Izvorno znanstvenim, stručnim ili preglednim člancima Obnovljeni Život nastoji uspostaviti dijalog filozofije i teologije s konkretnim idejama i problemima današnjice.
Tematika časopisa seže od problema obitelji, odgoja, preko povijesnih tema, traganja za etičkim stavovima unutar novonastalih pitanja današnjice, susreta filozofije i teologije s modernim antropologijskim znanostima (poglavito psihologijom, medicinom i sociologijom).

Časopis se izdaje uz pomoć Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.
Časopis je referiran u ERIH PLUS, SCOPUS, EBSCO, The Philosopher’s Index, Religious & Theological Abstracts (Myerstown, U.S.A.)
Recenzija: vanjski recenzenti, pretežito tuzemna, dvostruka, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa

Prva godina izlaženja: 1919

Učestalost izlaženja (godišnje): 4
Područja pokrivanja: Humanističke znanosti; Filozofija; Teologija; Religijske znanosti (interdisciplinarno polje).

Uključen u Hrčak: 23. 3. 2006.
Prava korištenja: Puni tekst radova ovog časopisa besplatno se smije koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz prikladno navođenje izvora te poštivanje autorskih prava autora i izdavača. Slanjem svojeg članka u Obnovljeni Život, autor potvrđuje da je upoznat s opisanim uvjetima objavljivanja i mogućnostima korištenja objavljenog rada opisanima u licenci CC BY-NC 4.0 te da ih prihvaća.