Na razmeđu ateizma i kršćanske vjere

Teološki pogled na misao Alberta Camusa

Autor(i)

  • Ivica Raguž Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Đakovo, Hrvatska

Ključne riječi:

Albert Camus, apsurd, sloboda, pobuna, ljubav, ateizam, kršćanstvo

Sažetak

Članak pruža kratki teološki pogled na misao Alberta Camusa prigodom pedesete obljetnice njegove smrti. U središtu promišljanja je Camusov ateizam i njegovo poimanje kršćanstva. U prvom se dijelu tumači apsurdna misao pod vidom slobode. Uočavaju se dodirne točke, ali i razlike između kršćanskoga i Camusova shvaćanja slobode. Drugi dio članka prikazuje »pobunjenog čovjeka«, a treći čovjeka ljubavi, odnosno čovjeka angažiranoga u svijetu kako ga vidi Camus. Ponovno se mogu uočiti velike sličnosti s kršćanskom vjerom. Štoviše, Camusova promišljanja mogu pripomoći da kršćani otkriju ono što je kod njih samih nerijetko zaboravljeno, a što je bit same vjere: ljubav prema svijetu i bližnjemu, milost, suosjećanje. Ipak, Camusova kritika kršćanstva ne pogađa samo kršćanstvo, nego njegovu iskrivljenu sliku. Pritom i on sam ne uspijeva uvidjeti duboko značenje drugih kršćanskih istina i njihov pozitivan naboj za djelovanje u svijetu za svijet: vjere u Boga, uskrsnuća.

##submission.downloads##

Objavljeno

2021-03-30

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni rad