Stakleni strop

Granice u napredovanju žena na radnom mjestu

Autor(i)

  • Antonija Jergovski Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Ključne riječi:

»glass ceiling«, žene, diskriminacija, radni odnos, tvrtke, napredovanje, karijera

Sažetak

Koliko god društvo u kojem živimo bilo razvijeno i osviješteno, čini se da neki oblici diskriminacije još uvijek nisu iščezli te pogađaju različite skupine ljudi. Oblik diskriminacije o kojemu će biti riječi u ovom radu odnosi se na diskriminaciju koja se pojavljuje na radnom mjestu, a dotiče se isključivo žena. Radi se o obliku diskriminacije za koji se uvriježio naziv »glass ceiling« (»stakleni strop«), i kojim se pokušava oslikati situacija u kojoj se mnoge žene nađu tijekom svoje karijere. Taj »stakleni strop« predstavlja gornju granicu do koje je ženi omogućeno napredovanje, i za njezino premošćivanje u pravilu joj treba mnogo više vremena te mora uložiti puno više truda nego muškarac. U prvom dijelu ovoga rada pojasnit ću o kakvom je točno obliku diskriminacije riječ, zatim ću se u drugom dijelu usredotočiti na to na kakvim se osnovama ona temelji te koja su česta opravdanja za postojanje takve vrste djelovanja unutar korporacija. U trećem dijelu skrenut ću pozornost na moralnu neispravnost takve diskriminacije. Kao završni dio rada bit će navedeni neki stvarni primjeri sprječavanja napredovanja.

##submission.downloads##

Objavljeno

2021-03-30