Ljudska osoba kao integrirana cjelina

Integracija polarnosti u filozofiji Dietricha von Hildebranda

Autor(i)

  • Hrvoje Vargić The John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin, Poljska

Ključne riječi:

ljudska osoba, antropologija, polarnost, um–tijelo, personalizam, apsolutizacija

Sažetak

Jedna od najvećih ugroza ljudskoga dostojanstva danas sastoji se u svođenju ljudske osobe na jednu od njezinih ontoloških sastavnica: tijelo, subjektivnost, racionalnost, relacionalost i sl. Redukcionizam je često popraćen ideološkim razmišljanjem koje apsolutizira jednu dimenziju stvarnosti i pretvara ju u cjelinu. To apsolutiziranje relativnoga i djelomičnoga, zajedno s relativizacijom apsolutnoga i cjelovitoga, postaje najopasnije kada se primijeni u razmišljanju o ljudskoj osobi. Rad pokazuje kako se razrješava šest lažnih dihotomija te vrste, između duha i tijela, supstancije i relacionalnosti, subjektivnosti i objektivnosti, “vlastitog života” (Eigenleben) i transcendencije, afektivnosti i racionalnosti, dara i slobode. Filozofija Dietricha von Hildebranda omogućuje nam da integriramo te različite polaritete u jednu integriranu cjelinu koja je ljudska osoba. Ta integracija izbjegava zamke lažnih dihotomija i apsolutizacija određenoga aspekta stvarnosti na štetu cjeline. Ona nam također omogućuje zaključak kako različite teorije i filozofske struje, kao što su naturalizam i idealizam, subjektivizam i jednostrani objektivizam, panteizam i kolektivizam, altruizam i eudaimonizam, racionalizam i romantizam, i sve teorije koje negiraju bilo ljubav kao dar ili bilo slobodnu odluku, treba odbaciti kao pogrješne. 

##submission.downloads##

Objavljeno

2021-05-04

Broj časopisa

Rubrika

Izvorni znanstveni rad