About the Press

Urednička politika

Ovaj je OMP repozitorij otvoren za sva izdanja u području prava, ali i za sve publikacije u sklopu disciplina srodnih pravnoj znanosti koje su usmjerene na kvalitetnije razumijevanje, podučavanje i istraživanje prava.