New Releases

Naslovnica izdanja
Konferencijski zbornici Pravnog fakulteta u Rijeci - drugi svezak

Unaprjeđenje kvalitete studiranja na pravnim fakultetima u Hrvatskoj

Loris Belanić (ed), Dana Dobrić Jambrović (ed)
February 3, 2023
Naslovnica zbornika radova Ljudska prava i pitanje identiteta
Konferencijski zbornici Pravnog fakulteta u Rijeci - prvi svezak

Ljudska prava i pitanje identiteta

Matija Miloš (ed), Valentino Kuzelj (ed), Sonja Cindori (ed), Leonardo Mikac (ed)
January 2, 2023