Ljudska prava i pitanje identiteta

Authors

Matija Miloš (ed)
Valentino Kuzelj (ed)
Sonja Cindori (ed)
Leonardo Mikac (ed)

Synopsis

Zbornik radova sa znanstvene konferencije "Ljudska prava i pitanje identiteta" održane 9. prosinca 2022. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Chapters

Naslovnica zbornika radova Ljudska prava i pitanje identiteta

Published

January 2, 2023