Unaprjeđenje kvalitete studiranja na pravnim fakultetima u Hrvatskoj

Authors

Loris Belanić (ed)
Dana Dobrić Jambrović (ed)

Synopsis

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet nositelj je projekta „Providentia Studiorum Iuris – Unaprjeđenje kvalitete studiranja na pravnim fakultetima u Hrvatskoj“ čiji su institucionalni partneri Pravni fakultet u Zagrebu, Pravni fakultet u Splitu i Pravni fakultet u Osijeku. Projekt se provodi u okviru Operativnog programa za učinkovite ljudske potencijale 2014 – 2020 Europskog socijalnog fonda te Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja o financiranju Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) na razini visokog obrazovanja. Svrha projekta je pridonijeti unaprjeđenju kvalitete studiranja na pravnim fakultetima u Hrvatskoj izradom standarda kvalifikacije i šest standarda zanimanja te unaprjeđenjem studijskih programa Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravo, Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave i Preddiplomskog stručnog studija – Upravnog studija, uvođenjem suvremenih programskih rješenja i unaprjeđenjem sustava osiguravanja kvalitete i nastavničkih kompetencija za poučavanje usmjerenog na studente. S tim ciljem, Projektom je obuhvaćen niz aktivnosti koje trebaju doprinijeti povećanju uključenosti i međusobnoj suradnje svih dionika, uključujući i istraživanje tržišta rada kako bi se navedeni studijski programi prilagodili potrebama tržišta i studentima omogućilo stjecanje prijeko potrebnih znanja, vještina i kompetencija u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom. Jedna od projektnih aktivnosti jest i uključivanje studenata u zajednički znanstveno-istraživački rad s nastavnicima. tim ciljem predviđena je objava zbornika radova u koautorstvu nastavnika i studenata (u daljnjem tekstu: Zbornik) na temu unaprjeđenja visokoškolskog obrazovanja na pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj i tržišta rada. Referate zastupljene u Zborniku na Znanstvenoj konferenciji „Unaprjeđenje kvalitete studiranja na pravnim fakultetima u Hrvatskoj“ predstaviti će koautori - nastavnici i studenti te održati izlaganja i prezentirati rezultate istraživanja iz svojih radova.

Chapters

Naslovnica izdanja

Published

February 3, 2023