Doživljaj Prvoga svjetskog rata Mije Čipora ili koliko smo određeni krajolikom odrastanja

Vijoleta Herman Kaurić

Sažetak


Autorica analizira doživljaj rata na primjeru dnevničkih zapisa seljaka iz Lonje Mije Čipora, običnog vojnika 27. domobranske pukovnije iz Siska, koji je sudjelovao u Prvom svjetskom ratu od prvoga a umalo i do posljednjeg dana rata. Iako je vjerojatno pisao dnevnik sve vrijeme, ostala je sačuvana samo jedna knjižica zapisa o posljednje dvije ratne godine. Zapisi počinju na Istočnom bojištu na tromeđi Austro-Ugarske Monarhije, Ruskog Carstva i Kraljevine Rumunjske, da bi početkom 1918. njegova postrojba bila prebačena na Talijansko bojište i to na područje Tirola. U radu se analizira koliko je promjena ratišta utjecala na promjenu ličnosti Mije Čipora, odnosno koliko se razlikovao njegov doživljaj rata na jednom i na drugom bojištu, pri čemu je naglasak stavljen na prizmu krajolika odrastanja.


##reader.fullText##

PDF