Prijave priloga

Registracija i prijava su obavezne ukoliko želite predati članak putem ovog sustava te u svakom trenutku biti u mogućnosti provjeriti trenutno stanje prijavljenih priloga.

Uvjeti za predaju priloga

Kao dio postupka prijave priloga, autori su dužni potvrditi sukladnost priloga koji prijavljuju sa svim sljedećim stavkama. Autorima koji se ne pridržavaju ovih smjernica prijave mogu biti vraćene.
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

Smjernice za autore

Studia ethnologica Croatica

∙upute autorima

_______________________________________________________________

 

Članak na hrvatskom ili engleskom jeziku poslati na e-mail adresu Uredništva (sec@ffzg.hr) do 1. ožujka za broj koji izlazi u tekućoj godini. Autori uz članak trebaju na adresu Uredništva poslati popunjen i potpisan autorski obrazac (vidjeti dolje).

Etika uređivanja časopisa Studia ethnologica Croatica, kao i načini rješavanja sporova u uređivanju, temelje se na Standardu uredničkoga rada i standardu COPE koje preporuča Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Predajom članka ili prikaza autori potvrđuju da je rad njihov vlastiti i originalan prinos, da nije drugdje predan na razmatranje radi objave, da predan rad nije ni u cjelini niti dijelom kopija ili plagijat drugoga rada, te da su se očitovali o stvarnom ili potencijalnom sukobu interesa povezanih s radom ili djelomičnoj koristi u vezi s time. Uredništvo časopisa podržava objektivan i pravičan anoniman recenzijski postupak s ciljem izbjegavanja bilo kakvih konflikata. U slučaju sumnje na odstupanje od ovih pravila, Uredništvo će se neodgodivo zauzeti za rješavanje spora.

Opseg članka neka ne prelazi 45.000 znakova (uključivši razmake, bilješke i reference). Opseg prikaza neka ne prelazi 6000 znakova (uključivši razmake, bilješke i reference).

Raspored elemenata u članku:

1. Naslov članka

2. Ime i prezime autora, naziv i adresa ustanove u kojoj radi, e-mail adresa

3. Abstrakt na hrvatskom i engleskom jeziku (do 100 riječi)

4. Ključne riječi na hrvatskom i engleskom jeziku

5. Tekst članka pisati bez uporabe tabulatora. Lokalne nazive, istaknute sintagme i sl. pisati u kurzivu.

Citate označiti navodnicima; dulje citate (više od 30 riječi) izdvojiti u zaseban odlomak i označiti navodnicima.

Bilješke (footnotes) uvrštavati slijedom teksta, označavati ih arapskim brojkama i koristiti samo za objašnjenja.

Reference uklopiti u tekst (ne kao bilješke) u skraćenom obliku: (Canestrini 2003); (Breivik 2005:25–26); (Brown 2006a, 2006b); (Elsner 1994:11; Preston 1992).

Slikovne priloge i tablice ne umetati u tekst, već ih predati kao zasebne datoteke. U tekstu jasno označiti mjesta s kojima su povezani prilozi, primjerice: (slika 1) ili (tablica 2), a na predviđenom mjestu priloga umetnuti broj priloga i njegov opis, npr.:

Slika 1: naziv priloga (autor ili izvor priloga, datum nastanka priloga).

Točno mjesto priloga u otisku uvjetovano je grafičkim slogom sveska.

Slikovni prilozi moraju zadovoljiti uvjete tiska: dimenzije približno moraju odgovarati predviđenim dimenzijama u otisnutom članku; rezolucija fotografija mora biti najmanje 300 dpi, a crteža najmanje 600 dpi. Slikovni prilozi se tiskaju u crno-bijeloj tehnici. Broj slikovnih priloga u tekstu je ograničen.

6. Popis literature navesti abecednim redom autora (više djela istoga autora navesti kronološki) s potpunim podacima prema sljedećim pravilima:

Autorske knjige:

URRY, John. 1995. Consuming Places. London: Routledge.

MARTíN, Diaz Emma, Melis MAYNAR i Sanz CASAS. 2000. Mercados de Trabajo e Inmigración Extracomunitaria en la Agricultura Mediterránea. Sevilla: Junta de Andalucía.

Uredničke knjige:

COLEMAN, Simon i John EADE, ur. 2004. Reframing Pilgrimage. Cultures in Motion. London – New York: Routledge.

Poglavlje u knjizi:

ECO, Umberto. 1984. "The frames of comic 'freedom'". U Carnival!, ur. Thomas Albert Sebeok. Berlin – New York – Amsterdam: Mouton Publishers, 1–9.

Članak u časopisu:

JARVENPA, Robert. 2003. "Collective Witnessing: Performance, Drama, and Circulation of Valuables in the Rural Auction and Antiques Trade". Journal of Contemporary Ethnography, vol. 32 (5):555591.

 

Članak u elektronskom časopisu:

WOODWARD, Sophie. 2002. "Making Fashion Material". Journal of Material Culture, vol. 7(3):345-353. http://mcu.sagepub.com/cgi/content/abstract/7/3/345 (pristup 28. 11. 2007.).

Novinski članak:

GRŽINIĆ, Marina. 2004. "Rod i tehnologija. Razgovor s Dianom McCarty". Zarez, 7. listopada, br. 139:27.

Ostalo navoditi prema The Chicago Manual of Style (author-date style, reference list entry)

 

Časopis Studia ethnologica Croatica ima standardni obrazac s uputama za autore koji se može preuzeti na stranici http://hrcak.srce.hr/sec. Obrazac se ispuni, otisne i potpisan šalje na adresu uredništva ili skeniran na adresu elektroničke pošte sec@sec.hr.

ČLANCI

TEMAT 2016

TEMAT 2017

Izjava o privatnosti