O časopisu

Fokus i područje djelovanja

Studia ethnologica Croatica je godišnjak u kojem se objavljuju članci koji pridonose razvoju empirijskih, metodoloških i teorijskih spoznaja u području etnologije i kulturne antropologije. Objavljuju se i članci srodnih disciplina s fokusom na kulturnim fenomenima i procesima, kao i prikazi knjiga. Časopis podržava regionalno i međunarodno usmjerenje radova.
Časopis je namijenjen čitateljima raznih disciplina koji se bave kulturnim fenomenima i procesima, kao i onima uključenima u stvaranje kulturnih politika.

Recenzijski postupak

Časopis Studia ethnologica Croatica provodi dvostruko slijepi recenzijski postupak u kojem recenzenti daju prijedlog klasifikacije (Izvorni znanstveni rad / Prethodno priopćenje / Pregledni rad / Stručni rad) i preporuku o objavljivanju zaprimljenog članka. Recenzenti komentiraju važnost istraživačke teme, valjanost primjene znanstvenih teorija i metoda, ustroj studije, korektnost obrade građe, preciznost u pozivanju na izvore i literaturu, utemeljenost zaključaka, originalnost i znanstveni doprinos. Komentar treba biti oblikovan tako da pomogne autoru preraditi tekst, ako recenzent to zahtijeva. Odbijanje članka je također obvezno obrazložiti. Komentar će biti predočen autoru bez podatka o recenzentu.

Recenzenti su dužni upoznati uredništvo s bilo kakvim potencijalnim sukobom interesa u odnosu na autore ili sadržaj članka koji im je upućen na recenziju te s člankom postupati kao s povjerljivim spisom.

Etika uređivanja časopisa Studia ethnologica Croatica, kao i načini rješavanja sporova u uređivanju, temelje se na Standardu uredničkoga rada i standardu COPE koje preporuča Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, te na Publishing Ethics Resource Kit (PERK). Predajom članka ili prikaza autori potvrđuju da je rad njihov vlastiti i originalan prinos; da su podaci izneseni u radu vjerodostojni i u skladu s profesionalnim i etičkim standardima; da rad nije drugdje predan na razmatranje radi objave; da predan rad nije ni u cjelini niti dijelom kopija ili plagijat drugoga rada; te da su se autori očitovali o stvarnom ili potencijalnom sukobu interesa povezanih s radom ili djelomičnoj koristi u vezi s time. Uredništvo časopisa podržava objektivan i pravičan anoniman recenzijski postupak s ciljem izbjegavanja bilo kakvih konflikata. U slučaju sumnje na odstupanje od ovih pravila, Uredništvo će se neodgodivo zauzeti za rješavanje spora. Autori mogu povući rad iz recenzijskog postupka uz odgovarajuće pisano obrazloženje Uredništvu. Uredništvo zadržava pravo povlačenja članka iz recenzijskog postupka u slučaju povrede ili sumnje na povredu profesionalnih etičkih standarda.

Učestalost izdavanja

Časopis izlazi jednom godišnje. Prilozi zaprimljeni do 1. 3. upućuju se u recenzijski postupak i u slučaju pozitivne recenzije objavljuju u tekućoj godini.

Otvoreni pristup

 

Etika uređivanja časopisa

Etika uređivanja časopisa Studia ethnologica Croatica, kao i načini rješavanja sporova u uređivanju, temelje se na Standardu uredničkoga rada i standardu COPE koje preporuča Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, te na Publishing Ethics Resource Kit (PERK). Predajom članka ili prikaza autori potvrđuju da je rad njihov vlastiti i originalan prinos; da su podaci izneseni u radu vjerodostojni i u skladu s profesionalnim i etičkim standardima; da rad nije drugdje predan na razmatranje radi objave; da predan rad nije ni u cjelini niti dijelom kopija ili plagijat drugoga rada; te da su se autori očitovali o stvarnom ili potencijalnom sukobu interesa povezanih s radom ili djelomičnoj koristi u vezi s time. Uredništvo časopisa podržava objektivan i pravičan anoniman recenzijski postupak s ciljem izbjegavanja bilo kakvih konflikata. U slučaju sumnje na odstupanje od ovih pravila, Uredništvo će se neodgodivo zauzeti za rješavanje spora. Autori mogu povući rad iz recenzijskog postupka uz odgovarajuće pisano obrazloženje Uredništvu. Uredništvo zadržava pravo povlačenja članka iz recenzijskog postupka u slučaju povrede ili sumnje na povredu profesionalnih etičkih standarda.

Sponsors

Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ivana Lučića 3

10000 Zagreb, Hrvatska (Croatia)

 

  • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu/ Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb

Izvori podrške

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske