Informacije za čitatelje

Studia ethnologica Croatica je godišnjak u kojem se u otvorenom pristupu  objavljuju recenzirani članci koji pridonose razvoju empirijskih, metodoloških i teorijskih spoznaja u području etnologije i kulturne antropologije. Dobrodošli su i članci iz srodnih disciplina, kao i oni interdisciplinarnog i transdisciplinarnog usmjerenja, s fokusom na kulturnim fenomenima i procesima. Časopis je ponajviše usmjeren na područje Srednje i Jugoistočne Europe, ali sa širim vidokrugom, pri čemu okuplja znanstvenike raznih i različitih pogleda, stajališta i pravaca, one iz tih regija i one kojima su te regije u fokusu istraživanja. Časopis promovira studije utemeljene na etnografiji, inovativnom pristupu teorijskim konceptima te kreativnoj kulturnoj kritici, i ujedno usmjerene na lokalne odraze globalnih procesa, posebice na kulturne transformacije i kontinuitete u suvremenim društvima. U časopisu se povremeno objavljuju tematski dijelovi posebno posvećeni određenim aktualnim pitanjima ili perspektivama u raznim užim područjima etnologije i kulturne antropologije. Namijenjen je čitateljima raznih disciplina koji se bave kulturnim dinamikama, fenomenima i procesima, kao i onima uključenima u kreiranje kulturnih politika.

Web stranica Časopisa: http://hrcak.srce.hr/sec?lang=hr

________________________________________________________

Studia ethnologica Croatica is an annual open access periodical which publishes peer reviewed articles that contribute to the development of empirical, methodological and theoretical insights and findings in the field of ethnology and cultural anthropology. Articles in related disciplines, as well as those with interdisciplinary and trans-disciplinary scope focusing on cultural phenomena and processes, are also welcomed. The journal is primarily focused on the area of Central and Southeast Europe, but it has a much wider outlook thus bringing together scientists of various and differing views, standpoints and approaches, those who come from the mentioned regions as well as those whose research focuses on them. The journal promotes studies based on ethnography, innovative approach to theoretical concepts and creative cultural criticism, grasping at the same time local reflections of the global processes, particularly cultural transformations and continuities in contemporary societies.

Journal's website: http://hrcak.srce.hr/sec?lang=en