Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 11.01.2016.
  • Objavljen na Hrčku: 15.01.2016.

Sadržaj

Puni tekst

Kontrola razumijevanja pročitanih stručnih tekstova (str. 7-11)

Jadranka Anzulović, Zdenka Kostelac
Stručni rad


Zur Entwicklung der Lesekompetenz im Fachsprachenunterricht (str. 13-19)

Jadranka Anzulović, Marijano Tomac
Pregledni rad


Intrinzična i ekstrinzična motivacija za sport i vježbanje u funkciji dobi (str. 21-34)

Andreja Bogdan, Daniela Babačić
Stručni rad


Pretreniranost sportaša aerobnih sportova (str. 41-48)

Andreja Bogdan, Emil Milihram
Stručni rad


Utjecaj suvremenih informacijskih tehnologija na učinkovitost poduzetničkih projekata (str. 49-57)

Nenad Breslauer, Marina Gregorić
Stručni rad


Lječilišni aspekt zdravstvenog turizma u Republici Hrvatskoj (str. 59-66)

Marina Gregorić, Teuta Musliu
Stručni rad


Poduzetništvo i ekonomski razvoj države (str. 73-79)

Faruk Jašarević, Ermin Kuka
Stručni rad


Biosenzori za praćenje teških metala i toksičnih spojeva u okolišu (str. 81-85)

Maja Karnaš, Sanja Pisac, Ana Marija Veić, Nikola Sakač
Stručni rad


Odlagalište otpada Totovec i utjecaj na okoliš (str. 87-93)

Darinka Kiš-Novak, Sanja Pisac
Stručni rad


Implementacija sustava pametne kuće na primjeru stambene zgrade s više stanova (str. 139-145)

Boris Šupljika, Jurica Trstenjak
Stručni rad


A performance comparison of three SIP softswitches: Asterisk, FreeSWITCH, and Yate (str. 147-157)

Igor Tomičić, Matija Turk, Mišo Lovrenčić
Pregledni rad


Posjeta: 57.884 *