Skoči na glavni sadržaj

Croatica et Slavica Iadertina , Vol. 13/1 No. 13., 2017.

  • Datum izdavanja: 22.02.2018.
  • Objavljen na Hrčku: 22.04.2018.

Sadržaj

Puni tekst

Etimologije izbranih aloglotizmov s področja kuhinje v slovenskih istrskih govorih (str. 0-0)

Suzana Todorović, Goran Filipi
Izvorni znanstveni članak


Fonološka i morfološka raščlamba jezika Kavanjinova spjeva (str. 1-16)

Marijana Tomelić Ćurlin
Izvorni znanstveni članak


Bosanska štokavština u istraživanjima Dalibora Brozovića (str. 39-48)

Samra Hrnjica
Pregledni rad


150. godišnjica rođenja Ante Tresića Pavičića (str. 65-70)

Cvijeta Pavlović
Stručni rad


Dramski amaterizam na Silbi između dva rata (str. 71-82)

Teodora Vigato
Izvorni znanstveni članak


Irudica u hrvatskome folkloru (str. 135-155)

Marko Dragić
Izvorni znanstveni članak


Božićno razdoblje u tradicijskoj baštini posuškoga kraja (str. 157-171)

Josipa Kelava
Izvorni znanstveni članak


Posjeta: 20.586 *