Skoči na glavni sadržaj

Revija za socijalnu politiku , Vol. 29 No. 1, 2022.

  • Datum izdavanja: 19.05.2022.
  • Objavljen na Hrčku: 25.06.2022.

Sadržaj

Puni tekst

Višedimenzionalna priroda prekarnog rada: Mješoviti istraživački pristup (str. 34-34)

Valentina Franca, Polona Domadenik, Tjaša Redek, Ljiljana Rihter, Sara Bagari
Izvorni znanstveni članak


Transparentnost plaća - stanje i učinci: Komparativna analiza zaposlenika u privatnom i javnom sektoru (str. 50-50)

Ivana Načinović Braje, Andrea Kuvač
Izvorni znanstveni članak


The Right of the Father to Parental and Paternity Leave in EU Countries (str. 68-68)

Vesna Simović-Zvicer
Pregledni rad


Doprinos društveno korisnog učenja i podržavajućih čimbenika posvećenosti visokih učilišta za postizanje ekološke održivosti (str. 104-104)

Nikša Alfirević, Saša Petković, Matea Zlatković Radaković
Izvorni znanstveni članak


Acknowledgement of Referees 2021 (str. 125-127)

- -
Ostalo


Posjeta: 5.580 *