Skoči na glavni sadržaj

Stručni rad

Menadžment i reforma javne uprave

Danimir Štros ; Općina Brdovec, Prigorje Brdovečko, Hrvatska
Maja Coner ; Općina Brdovec, Prigorje Brdovečko, Hrvatska
Daniel Bukovinski ; Općina Brdovec, Prigorje Brdovečko, Hrvatska


Puni tekst: hrvatski docx 41 Kb

verzije

str. 59-64

preuzimanja: 1.982

citiraj


Sažetak

Istraživanje o reformi javne uprave u Hrvatskoj, koje je provedeno putem e-maila na uzorku od 107 jedinica lokalne samouprave na području Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije ukazuje na neodrživost sadašnjeg modela javne uprave koji je zastario i nije u funkciji servisa građanima. Struka ukazuje na promjene u ponašanju i radu javne uprave te na pozitivne primjere zemalja koje su uspješno provele reforme javne uprave i uvele novi javni menadžment u poslovanje javne uprave. Prvenstveno se spominju dva modela koja su uspješno uvela doktrinu novog javnog menadžmenta i to danski i britanski model, iako ni oni ne bi bili provedeni da nije bilo naftne krize iz 1980. godine kada se pojavljuje veliki problem nestašice sredstava uslijed čega se povećava pritisak građana za boljim i kvalitetnijim uslugama u javnom sektoru.
Hrvatska bi iz pozitivnih primjera mogla primijeniti doktrine novog javnog menadžmenta u onoj mjeri koja neće štetiti njenim vitalnim nacionalnim interesima. Menadžment treba biti kadar koji je visoko obrazovan i stručan za poslove koje obavlja i koji može motivirati službenike za uspješno savladavanje ciljeva, a isto tako motivirati ih za kontinuirano usavršavanje. Menadžment mora biti spreman na timski rad i zajedno sa službenicima raditi na izradi strategije te programa i projekata pomoću kojih će ostvariti sve ciljeve iz strategije. Naravno da se postizanjem ciljeva dolazi do efikasnosti i učinkovitosti javne uprave a samim time dobiva se povjerenje građana u rad javnu upravu. Također je vrlo bitno prilikom izrade strategije uključiti i građane koji će se upoznati sa sredstvima kojima se raspolaže i projektima koji se žele realizirati što dovodi do sinergije, ali isto tako do smanjenja pritiska građana prema javnoj upravi.

Ključne riječi

novi javni menadžment; reforma; britanski model; danski model; učinkovitost

Hrčak ID:

130246

URI

https://hrcak.srce.hr/130246

Datum izdavanja:

5.12.2014.

Posjeta: 3.315 *