Skoči na glavni sadržaj

Dobrodošli na COVID-19 stranicu Portala Hrčak!

Ova stranica nastala je kao naš doprinos u borbi protiv pandemije COVID-19. Ovdje možete pronaći radove u otvorenom pristupu čija je tema COVID-19, a objavljeni su u časopisima uvrštenima u Hrčak.

Naš cilj je povećati vidljivost istraživanjima koja se bave pandemijom COVID-19 kako bismo pomogli tijelima zdravstva, znanstvenicima i istraživačima te svima zainteresiranima da lakše pronađu relevantne radove i podatke.

Uključeni su radovi koji u naslovu, ključnim riječima ili sažetku sadrže pojmove COVID 19 i/ili SARS CoV 2.

Najnoviji radovi koji se bave temom COVID-19
 1. Izvorni znanstveni članak, datum izdavanja: 2023-03-29
 2. Izvorni znanstveni članak, datum izdavanja: 2023-03-28
 3. Izvorni znanstveni članak, datum izdavanja: 2023-03-17
 4. Pregledni rad, datum izdavanja: 2023-03-17
 5. Stručni rad, datum izdavanja: 2023-03-17
 6. Izvorni znanstveni članak, datum izdavanja: 2023-03-16
Istaknuti radovi koji se bave temom COVID-19
 1. COVID-19 i citokinska oluja, Medicus Vol. 29, No. 2 COVID-19, 2020
  Pregledni rad, datum izdavanja: 2020-09-30, preuzimanja: 10749
 2. COVID-19 i pneumonija, Medicus Vol. 29, No. 2 COVID-19, 2020
  Pregledni rad, datum izdavanja: 2020-09-30, preuzimanja: 9031
 3. Ostalo, datum izdavanja: 2020-04-11, preuzimanja: 6151
 4. COVID-19 i hitna stanja u urologiji, Medicus Vol. 29, No. 2 COVID-19, 2020
  Pregledni rad, datum izdavanja: 2020-09-30, preuzimanja: 4719
 5. Ultrazvuk pluća kod bolesnika s COVID-19, Medicus Vol. 29, No. 2 COVID-19, 2020
  Pregledni rad, datum izdavanja: 2020-09-30, preuzimanja: 4527
 6. Pregledni rad, datum izdavanja: 2020-04-16, preuzimanja: 4158
 7. COVID-19 u jedinicama intenzivnog liječenja, Medicus Vol. 29, No. 2 COVID-19, 2020
  Pregledni rad, datum izdavanja: 2020-09-30, preuzimanja: 4146
 8. Pregledni rad, datum izdavanja: 2020-04-16, preuzimanja: 4119
 9. Pregledni rad, datum izdavanja: 2020-05-15, preuzimanja: 3996
 10. Pregledni rad, datum izdavanja: 2020-06-25, preuzimanja: 3905