Skip to the main content

Croatian Nursing Journal , Vol. 1 No. 1, 2017.

  • Publication date: 18.12.2017.
  • Published on HRČAK: 01.03.2018.

Table of contents

Full text

Nurses’ Opinion on Reporting of Adverse Events during the Process of Nursing Care (page 9-23)

Jelena Hodak, Štefanija Kolačko, Franka Luetić
Original scientific paper


Procjena obrazovnih potreba studenata studija sestrinstva u svrhu povećanja sigurnosti pacijenta u zdravstvenoj ustanovi (page 25-37)

Sanja Ledinski Fičko, Boris Ilić, Ana Marija Hošnjak, Martina Smrekar, Irena Kovačević
Original scientific paper


Znanje i ponašanje studentica vezano uz prevenciju raka vrata maternice (page 39-49)

Ivana Guljaš Slivečko, Zvjezdana Gvozdanović
Original scientific paper


Nursing Students Opinion on Knowledge Need for Nursing Practice and Self Assessment of Adopted Competencies at the End of an Undergraduate Study Programme (page 61-72)

Snježana Čukljek, Sanja Ledinski Fičko, Ana Marija Hošnjak, Martina Smrekar
Original scientific paper


The Harmonization of Braden Scale Assessments with Planned Interventions in Pressure Ulcer Prevention (page 73-78)

Slađana Režić, Kristina Pauker, Ivana Barišić
Preliminary communication


Učestalost komplikacija u bolesnika liječenih sadrenom udlagom u objedinjenim hitnim bolničkim prijemima četiriju bolnica (page 79-90)

Mario Gašić, Harolt Placento, Zvjezdana Gvozdanović, Marijana Neuberg, Mario Djuran, Kristina Tičić
Professional paper


Primjena objektivno strukturiranoga kliničkog ispita u preddiplomskom obrazovanju medicinskih sestara (page 91-102)

Martina Smrekar, Sanja Ledinski Fičko, Ana Marija Hošnjak, Boris Ilić
Review article


Effectiveness of Biofeedback Therapy as Conservative Choice for Management of Female Stress Urinary Incontinence (page 103-114)

Ana Marija Hošnjak, Sanja Ledinski Fičko, Martina Smrekar, Boris Ilić, Štefanija Kolačko, Marina Jurić
Review article


Visits: 14.889 *