Skip to the main content

Subterranea Croatica , Vol. 20 No. 1, 2022.

  • Publication date: 16.09.2022.
  • Published on HRČAK: 06.12.2022.

Table of contents

Full text

Sadržaj (page 1-1)


Index


20 godina speleološkog kluba Ursus spelaeus iz Karlovca (page 2-9)

Neven Šuica, Nataša Cvitanović, Hrvoje Cvitanović
Professional paper


Flanjkova špilja kod Slunja - najdulja špilja na području grada Slunja (page 10-17)

Hrvoje Cvitanović, Domagoj Tomašković
Professional paper


Istraživanja speleoloških objekata dijela kanjona rijeke Korane u NP Plitvička jezera (page 18-56)

Neven Šuica, Hrvoje Cvitanović, Željko Baćurin, Dinko Tresić Pavičić, Nikolina Kuharić
Professional paper


Jama kod Rašpora – 100 godina istraživanja najduljeg ponora Istre (page 57-70)

Lovel Kukuljan
Professional paper


Uviraljka – ponor na Papuku (page 71-76)

Goran Rnjak
Professional paper


Špiljski školjkaši roda Congeria, jedinstveni fenomen Dinarskoga krša (page 77-89)

Helena Bilandžija, Magdalena Grgić, Branko Jalžić
Professional paper


Arheološka istraživanja brončanodobnog nalazišta Bobinac - Kozerine pećine iznad Sinca u Lici (page 90-102)

Tatjana Kolak, Nataša Cvitanović, Neven Šuica, Krešimir Raguž, Hrvoje Cvitanović
Professional paper


O starosti i recentnoj dinamici leda u speleološkim objektima Velebita (page 103-109)

Neven Bočić
Professional paper


Skup speleologa Hrvatske 2021 (page 110-112)

Matea Talaja, Lea Ovčarić, Valerija Butorac
News


U Tučepima osnovano Speleološko društvo Meandar (page 113-113)

Paško Visković
News


Skriveni životinjski svijet Baraćevih špilja (page 113-113)

Neven Šuica
News


Rudnici-špilje otoka Visa (page 114-114)

Neven Šuica
News


Treći dinarski simpozij o biologiji podzemnih staništa (page 117-118)

Teo Delić, Anja Kos, Maja Žagmajster
News


Visits: 971 *