Skip to the main content

Original scientific paper

https://doi.org/10.11608/sgnj.27.2.2

Kultura sigurnosti bolesnika u vrijeme COVID-19 pandemije u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“

Leonarda Hrain orcid id orcid.org/0000-0001-8886-8784 ; The University Hospital for Infectious Diseases „Dr. Fran Mihaljević“, Mirogojska 8, 10 000 Zagreb, Croatia
Hana Brborović orcid id orcid.org/0000-0002-4852-2495 ; University of Zagreb, School of Medicine, Andrija Štampar School of Public Health, Department of Environmental and Occupational Health and Sports Medicine, 10 000 Zagreb, Croatia


Full text: croatian pdf 157 Kb

page 95-102

downloads: 89

cite

Full text: english pdf 157 Kb

page 95-102

downloads: 40

cite


Abstract

Uvod: Svjetska zdravstvena organizacija definira sigurnost pacijenata kao „prevenciju, otklanjanje i unapređenje zaštite od neželjenih događaja tijekom procesa zdravstvene skrbi“. Sigurnost bolesnika važno je javnozdravstveno pitanje i najpouzdaniji indikator kvalitete zdravstvenog sustava.
Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo ukupno 228 ispitanika – stopa odgovora iznosi 61,13 %. Upitnik korišten u ovom radu jest Upitnik o kulturi bolesnikove sigurnosti u bolnici. Upitnikom se ispituju stavovi zdravstvenih djelatnika o bolesnikovoj sigurnosti, pogreškama u liječenju te o izvještavanju o neželjenim događajima u bolnici. Distribucije kvantitativnih podataka analizirane na normalnost Smirnov-Kolmogorovljevim testom pokazale su da distribucija nije normalna, stoga su u analizi korišteni neparametrijski analitički postupci. Distribucije kvalitativnih podataka analizirane su Fisherovim egzaktnim testom. Rezultati su interpretirani na 5 %-tnoj razini značajnosti.
Rezultati: Na razini Klinike, većina dimenzija imala je visoku razinu, osim dimenzije Popunjenost osobljem. Najviša je izmjerena snaga u dimenzijama Timski rad unutar odjela i Očekivanja rukovoditelja i aktivnosti koje promiču bolesnikovu sigurnost.
Rasprava: Iako se kao Klinika za infektivne bolesti pronašla na prvoj liniji obrane od novog koronavirusa, zajedno sa svojim djelatnicima pokazala je izvrsnost u novonastaloj situaciji borbe s novom bolesti.
Zaključak: Visoka je razina sigurnosti bolesnika u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“. Osim kontinuiranog truda da se visoka razina i dalje održava, važno je zapošljavanje zdravstvenih djelatnika kako bi se poboljšala popunjenost osobljem.

Keywords

kultura bolesnikove sigurnosti, COVID-19, HSOPSC upitnik

Hrčak ID:

281171

URI

https://hrcak.srce.hr/281171

Article data in other languages: english

Visits: 312 *