Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Kroatologija

logo Kroatologija

Kroatologija je interdisciplinarni časopis Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Časopis je usmjeren na objavljivanje znanstvenih radova iz područja društvenih i humanističkih znanosti. Kroatologija također objavljuje tematske cjeline, intervjue, izvješća o znanstvenim skupovima, razmatranja, apologije, polemike, eseje, osvrte, nekrologe, recenzije i iznimno prijevode radova sa stranih jezika. Uredništvo zaprima isključivo neobjavljene rukopise. Uredničko vijeće časopisa Kroatologija pridržava se visokih etičkih i znanstvenih standarda u znanstvenom publiciranju. Časopis Kroatologija pripada u A1 kategoriju znanstvenih časopisa za društveno i A2 kategoriju znanstvenih časopisa za humanističko područje. Članci objavljeni od 2023. godine referiraju se u sljedećim znanstvenim bazama: Asos İndeks, Crossref, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Index Copernicus International, European Reference Index for the Humanities and Social Sciences Plus (ERIH PLUS), Root Society for Indexing and Impact Factor Service (ROOT Indexing) i SCOPUS. Časopis ne naplaćuje nikakve vrste naknada. Izdavanje časopisa financira Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, svi radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 2010.
  • Učestalost izlaženja: 2
  • Područja pokrivanja: Obrazovne znanosti (psihologija odgoja i obrazovanja, sociologija obrazovanja, politologija obrazovanja, ekonomika obrazovanja, antropologija obrazovanja, neuroznanost i rano učenje, pedagoške discipline), Kroatologija, Integrativna bioetika (prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke, društvene, humanističke znanosti), Interdisciplinarna područja znanosti, Interdisciplinarne humanističke znanosti, Religijske znanosti (interdisciplinarno polje), Etnologija i antropologija, Arheologija, Znanost o umjetnosti, Povijest umjetnosti, Povijest, Filologija, Teologija, Filozofija, Humanističke znanosti, Interdisciplinarne društvene znanosti, Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, Pedagogija, Psihologija, Sociologija, Informacijske i komunikacijske znanosti, Politologija, Pravo, Ekonomija, Društvene znanosti
  • Uključen u Hrčak: 26.10.2010.
  • Prava korištenja: Svi članci objavljeni u otvorenom pristupu bit će odmah i trajno besplatni za čitanje, preuzimanje, kopiranje i distribuciju. Dopuštena ponovna uporaba treće strane definirana je sljedećom korisničkom licencom: Creative Commons Attribution-NonCommercial (CC BY-NC). Sve pojedinosti o licenci dostupne su na https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/. Za objavljivanje u otvorenom pristupu, ovaj časopis koristi ugovor o prijenosu autorskih prava. Autori će prenijeti autorska prava na Kroatologiju, ali će imati pravo dijeliti svoj članak na iste načine koji su dopušteni trećim stranama prema odgovarajućoj korisničkoj licenci, kao i određena prava znanstvene uporabe.