hrcak mascot   Srce   HID

Kriteriji uvrštavanja časopisa u Hrčak


Hrčak je središnji repozitorij koji na jednom mjestu okuplja znanstvene, stručne i popularne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima, a kojima je jedan od vlasnika/nakladnika/izdavača ima sjedište na području Republike Hrvatske ili su na hrvatskom jeziku ili ih izdaje hrvatska dijaspora. Nakon postupka prosudbe u Hrčak mogu biti iznimno uključeni i časopisi ustanova s kojima znanstvene i akademske ustanove Republike Hrvatske imaju ugovore o suradnji.

Nakon zaprimljene prijave časopisa, časopis se razmatra sukladno Kriterijima uvrštavanja časopisa u Hrčak. Kriterije uvrštavanja časopisa u Hrčak sastavio je Savjet Hrčka. Kriteriji se primjenjuju tijekom prosudbe prijava novih časopisa u Hrčak nakon 15.05.2017. godine.

Za uvrštavanje u Hrčak, časopis mora ispunjavati sljedeće obavezne kriterije:
 1. Časopis mora ispunjavati barem jedan od navedenih elemenata:
  • jedan od vlasnika/nakladnika/izdavača časopisa ima sjedište na području Republike Hrvatske,
  • časopis izdaje hrvatska dijaspora,
  • časopis je na hrvatskom jeziku,
  • izdavač časopisa izvan RH ima ugovor o suradnji sa znanstvenom ili akademskom ustanovom u Republici Hrvatskoj.
 2. Časopis mora raspolagati svim podacima sadržanim u obaveznim poljima u obrascu za prijavu na Hrčku.
 3. Časopis mora imati najmanje jedan završen broj, spreman za objavu na Hrčku.
 4. Časopis mora imati uredništvo koje se sastoji od članova iz različitih ustanova, a preporuka je i iz različitih gradova/država.
 5. Časopis mora imati upute za autore i impressum.
 6. Časopis mora njegovati politiku otvorenog pristupa svojim sadržajima i časopis će svoje sadržaje (cjelovite tekstove objavljenih radova) objavljivati sukladno odredbama Pravilnika Portala hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa - Hrčak.
 7. Časopis mora jasno izraziti politiku recenziranja radova (bez recenzije, urednička recenzija, vanjska recenzija...).
 8. Ako časopis provodi recenzijski postupak, mora imati navedenu kategorizaciju radova, bilo u sadržaju, bilo u zaglavlju svakog rada.
 9. Ako časopis provodi recenzijski postupak uz rad mora biti objavljen datum zaprimanja i prihvaćanja rada.
 10. Objavljeni recenzirani radovi u časopisu moraju imati podatke o autorima i njihovim afilijacijama, naslov, sažetak, ključne riječi te popis korištene literature.

Savjet Hrčka zadržava pravo odobriti uvrštavanje časopisa koji ne ispunjava obavezne kriterije ako smatra da je časopis od velike važnosti za čitatelje ili ako smatra da su objavljeni sadržaji visoke razine kvalitete. U takvim iznimnim slučajevima Savjet Hrčka će u suradnji s uredništvom časopisa nastojati u što kraćem periodu osigurati ispunjenje obaveznih kriterija.


Preporučuje se, ali nije obavezno, da časopis dodatno ispunjava i niže navedene uvjete. Ako časopis u trenutku prijave ne ispunjava niže navedene kriterije, oni se pri uvrštavanju navode kao smjernice za poboljšavanje uređivačke politike časopisa.

 1. Ako već nema, časopis će najkasnije u roku 30 dana od objave na Hrčku zatražiti e-ISSN od ISSN ureda (http://www.nsk.hr/obrazac-issn/).
 2. Časopis objavljuje sukladno međunarodno prihvaćenim kriterijima znanstvenog izdavaštva i to deklarira u svojim dokumentima (ICMJE, COPE, STM, IEEE, WAME, CONSORT, CIOMS i dr.).
 3. Časopis ima jasno deklariranu politiku poricanja objavljenog rada (eng. retraction).
 4. Časopis pored uredničkog ima i savjetodavni odbor. Članovi uredničkog i/ili savjetodavnog odbora su iz različitih država.
 5. Časopis ima i druge dokumente, kao što su upute za recenzente, obrazac za recenzente, etički dokument, tehničke upute za oblikovanje rada i dr.
 6. Časopis ima riješena autorsko-pravna pitanja, tj. odnose s čitateljima, autorima, vlasnikom i izdavačem/nakladnikom.
 7. Časopis na Hrčku odabire licencu koja regulira korištenje, te objavljuje izjavu o otvorenom pristupu (/index.php?show=open-access).