Skoči na glavni sadržaj

Dobrodošli na COVID-19 stranicu Portala Hrčak!

Ova stranica nastala je kao naš doprinos u borbi protiv pandemije COVID-19. Ovdje možete pronaći radove u otvorenom pristupu čija je tema COVID-19, a objavljeni su u časopisima uvrštenima u Hrčak.

Naš cilj je povećati vidljivost istraživanjima koja se bave pandemijom COVID-19 kako bismo pomogli tijelima zdravstva, znanstvenicima i istraživačima te svima zainteresiranima da lakše pronađu relevantne radove i podatke.

Uključeni su radovi koji u naslovu, ključnim riječima ili sažetku sadrže pojmove COVID 19 i/ili SARS CoV 2.

Najnoviji radovi koji se bave temom COVID-19
 1. Pregledni rad, datum izdavanja: 2022-06-30
 2. Prethodno priopćenje, datum izdavanja: 2022-03-31
 3. Kratko priopćenje, datum izdavanja: 2022-03-30
Istaknuti radovi koji se bave temom COVID-19
 1. COVID-19 i citokinska oluja, Medicus Vol. 29, No. 2 COVID-19, 2020
  Pregledni rad, datum izdavanja: 2020-09-30, preuzimanja: 9496
 2. COVID-19 i pneumonija, Medicus Vol. 29, No. 2 COVID-19, 2020
  Pregledni rad, datum izdavanja: 2020-09-30, preuzimanja: 7470
 3. Ostalo, datum izdavanja: 2020-04-11, preuzimanja: 4487
 4. Ultrazvuk pluća kod bolesnika s COVID-19, Medicus Vol. 29, No. 2 COVID-19, 2020
  Pregledni rad, datum izdavanja: 2020-09-30, preuzimanja: 2901
 5. COVID-19 u jedinicama intenzivnog liječenja, Medicus Vol. 29, No. 2 COVID-19, 2020
  Pregledni rad, datum izdavanja: 2020-09-30, preuzimanja: 2801
 6. Pregledni rad, datum izdavanja: 2020-04-09, preuzimanja: 2625
 7. Pregledni rad, datum izdavanja: 2020-05-15, preuzimanja: 2590
 8. Pregledni rad, datum izdavanja: 2020-06-08, preuzimanja: 2383
 9. Pregledni rad, datum izdavanja: 2020-09-30, preuzimanja: 2213
 10. Pregledni rad, datum izdavanja: 2020-06-25, preuzimanja: 2186