hrcak mascot   Srce   HID

Croatica Christiana periodica

Oznaka časopisa u Hrčku

 
 
Status u Hrčku: aktivan
ISSN 0350-7823 (Tisak)
ISSN 1848-9982 (Online)
UDK: 949:75(05)
https://doi.org/10.53745/ccp
Kontakt: Ana Biočić, Vlaška 38, Zagreb
E-mail: anabiocic.1@gmail.com
Izdavač: Katolički bogoslovni fakultet
  Vlaška 38, 10000 Zagreb
  https://www.kbf.unizg.hr/
 
Upute za autore (107 KB)
Upute recenzentima (33 KB)
Impressum (35 KB)
Dokument o izdavačkoj etici (13 KB)

CROATICA CHRISTIANA PERIODICA (CCP), časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pokrenulo je 1977. nekoliko entuzijasta (A. Ivandija, M. Biskup, B. Duda, T. J. Šagi-Bunić, F. Šanjek i J. Turčinović) s nakanom da potaknu istraživanja hrvatske crkvene povijesti i religiozne kulture te objavljuju građu i historiografske radove u cilju sustavne i znanstveno utemeljene povijesti Crkve u Hrvata.

CCP, koji uređuje Institut za crkvenu povijest, a izdaje Kršćanska sadašnjost iz Zagreba, podijeljen je u više tematskih cjelina čiju okosnicu čine rubrike „Rasprave i prilozi“, „Prikazi i recenzije“ te se povremeno pojavljuju ”Kronika“ i ”In memoriam”. i

CCP je otvoren suradnji crkvenih i svjetovnih, domaćih i inozemnih znanstvenika. Od 1979. redovito izlazi dvaput godišnje. Iznimna pozornost posvećuje se crkvenoj topografiji, toponomastici, povijesti redova i redovničkih instituta, odnosi Hrvata i Apostolske Stolice (papa), ulozi Crkve u razvoju hrvatskog školstva, proučavanju sakralne baštine, stoljetnom sudjelovanju Hrvata u europskim integrativnim procesima (Herman Dalmatin, Ivan Stojković, Andrija Jamometić, Vinko Paletin i dr.). Godine 1999. tiskan je dvobroj 43-44 na 638 stranica s analitičkim kazalom osobnih i zemljopisnih kao i iscrpnim predmetnim kazalom, a 2013. godine je tiskan ”Sadržaj časopisa Croatica christiana periodica.

Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vol. 1–70 (1977. 2012.)”.Časopis objavljuje i tekstove na stranim jezicima i referira se u stranim edicijama.

Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, dvostruka, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa

Prva godina izlaženja: 1

Učestalost izlaženja (godišnje): 2

Područja pokrivanja: Humanističke znanosti; Povijest;

Uključen u Hrčak: 23. 2. 2007.

Prava korištenja: Puni tekst radova ovog časopisa besplatno se smiju koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača.

Arhiva

2021  
  Vol. 45   No. 87
2020  
  Vol. 44   No. 86
  Vol. 44   No. 85
2019  
  Vol. 43   No. 84
  Vol. 43   No. 83
2018  
  Vol. 42   No. 82
  Vol. 42   No. 81
2017  
  Vol. 41   No. 80
  Vol. 41   No. 79
2016  
  Vol. 40   No. 78
  Vol. 40   No. 77
2015  
  Vol. 39   No. 76
  Vol. 39   No. 75
2014  
  Vol. 38   No. 74
  Vol. 38   No. 73
2013  
  Vol. 37   No. 72
  Vol. 37   No. 71
2012  
  Vol. 36   No. 70
  Vol. 36   No. 69
2011  
  Vol. 35   No. 68
  Vol. 35   No. 67
2010  
  Vol. 34   No. 66
  Vol. 34   No. 65
2009  
  Vol. 33   No. 64
  Vol. 33   No. 63
2008  
  Vol. 32   No. 62
  Vol. 32   No. 61
2007  
  Vol. 31   No. 60
  Vol. 31   No. 59
2006  
  Vol. 30   No. 58
  Vol. 30   No. 57
2005  
  Vol. 29   No. 56
  Vol. 29   No. 55
2004  
  Vol. 28   No. 54
  Vol. 28   No. 53
2003  
  Vol. 27   No. 52
  Vol. 27   No. 51
2002  
  Vol. 26   No. 50
  Vol. 26   No. 49
2001  
  Vol. 25   No. 48
  Vol. 25   No. 47
2000  
  Vol. 24   No. 46
  Vol. 24   No. 45
1999  
  Vol. 23   No. 43-44
1998  
  Vol. 22   No. 42
  Vol. 22   No. 41
1997  
  Vol. 21   No. 40
  Vol. 21   No. 39
1996  
  Vol. 20   No. 38
  Vol. 20   No. 37.
1995  
  Vol. 19   No. 36.
  Vol. 19   No. 35.
1994  
  Vol. 18   No. 34
  Vol. 18   No. 33
1993  
  Vol. 17   No. 32
  Vol. 17   No. 31
1992  
  Vol. 16   No. 30
  Vol. 16   No. 29
1991  
  Vol. 15   No. 28
  Vol. 15   No. 27
1990  
  Vol. 14   No. 26
  Vol. 14   No. 25
1989  
  Vol. 13   No. 24
  Vol. 13   No. 23
1988  
  Vol. 12   No. 22
  Vol. 12   No. 21
1987  
  Vol. 11   No. 20
  Vol. 11   No. 19
1986  
  Vol. 10   No. 18
  Vol. 10   No. 17
1985  
  Vol. 9   No. 16
  Vol. 9   No. 15
1984  
  Vol. 8   No. 14
  Vol. 8   No. 13
1983  
  Vol. 7   No. 12
  Vol. 7   No. 11
1982  
  Vol. 6   No. 10
  Vol. 6   No. 9
1981  
  Vol. 5   No. 8
  Vol. 5   No. 7
1980  
  Vol. 4   No. 6
  Vol. 4   No. 5
1979  
  Vol. 3   No. 4
  Vol. 3   No. 3
1978  
  Vol. 2   No. 2
1977  
  Vol. 1   No. 1
Posjeta: 1.134.512 *