hrcak mascot   Srce   HID

Časopis za suvremenu povijest

 
 
Status u Hrčku: aktivan
ISSN 0590-9597 (Tisak)
ISSN 1848-9079 (Online)
UDK: 949.75
CODEN: CSUPER
https://doi.org/10.22586
Kontakt: Hrvatski institut za povijest, Opatička 10, 10 000 Zagreb, Croatia
Tel. +385-(0)1-4851-721. Fax. 385-(0)-1-4851-723.
E-mail: jelaska@isp.hr
Email:
Url: http://csp.isp.hr/?journal=CSP&page=index
Izdavač: Hrvatski institut za povijest
  Opatička 10, 10 000 Zagreb
  http://www.isp.hr
Impresum (106 KB)
Upute autorima (16 KB)
Izjava o izdavackoj etici i nesavjesnosti (71 KB)
Upute za reference (194 KB)
Upute recenzentima (105 KB)

Časopis za suvremenu povijest znanstveni je časopis koji objavljuje rezultate istraživanja na području suvremene i moderne povijesti (od sredine XIX. stoljeća). Izdavač je Hrvatski institut za povijest. Časopis je 2003. svrstan u kategoriju časopisa A1, koji su po vrsnoći izjednačeni s časopisima s međunarodno priznatom recenzijom.

Časopis izlazi tri puta godišnje. Prvi broj objavljen je 1969. godine. U znanstvenom polju povijesti jedan je od najstarijih i najuglednijih hrvatskih znanstvenih časopisa. Tijekom gotovo pola stoljeća izlaženja s časopisom su surađivali brojni vrsni domaći i strani povjesničari te znanstvenici srodnih područja. S obzirom na to da je fokusiran na suvremenu povijest, afirmirao se otvaranjem novih znanstvenih tema, predstavljanjem istraživanja temeljenih na novim metodologijama, a posebno nastojanjem za uravnoteženim znanstvenim sagledavanjem tema iz prošlosti koje se u suvremenom društvu smatraju temama od posebnoga interesa.

Glavna i odgovorna urednica je dr. sc. Zdravka Jelaska Marijan. Pomoćnik glavne urednice je dr. sc. Branko Ostajmer. Uz njih Uredničko vijeće časopisa čine djelatnici Hrvatskoga instituta za povijest: dr. sc. Vladimir Geiger, dr. sc. Mario Jareb, dr. sc. Marino Manin, dr. sc. Josip Mihaljević i dr. sc. Zdenko Radelić, te vanjski članovi Uredničkoga vijeća: dr. sc. Tihomir Cipek (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu), dr. sc. Ivica Šute (Odsjek za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), doc. dr. Mirela Krešić (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i doc. dr. Mario Kevo (Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu). Svi članovi uredništva izabrani su u znanstvena odnosno znanstveno-nastavna zvanja.
Savjet časopisa čine dr. sc. Mira Kolar (sveučilišna profesorica u miru), dr. sc. Marijan Maticka (sveučilišni profesor u miru) i dr. sc. Nikša Stančić (akademik, sveučilišni profesor u miru).

Međunarodni urednički savjet časopisa čine prominentni inozemni povjesničari: dr. Carl Bethke (Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen, Njemačka), dr. Katrin Boeckh (Osteuropa-Institut, Regensburg, Njemačka), dr. Zoran Janjetović (Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, Srbija), dr. Andrzej Krzak (Uniwersytet Szczeciński, Częstochowa, Poljska), dr. John Paul Newman (University College Dublin, School of History & Archives, Dublin, Irska), dr. Andrej Rahten (Inštitut za kulturno zgodovino Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana, Slovenija), dr. Sergej Romanenko (Institut slavjanovedenija i balkanistiki, Rossijskaja akademija nauk, Moskva, Rusija), dr. Sabrina P. Ramet (Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norveška), dr. James J. Sadkovich (Leiden, Nizozemska) i dr. Dinko Šokčević (Magyar Tudományos Akadémia, Budimpešta, Mađarska). Tajnik časopisa je Darjan Godić.

Časopis za suvremenu povijest referira se u sljedećim publikacijama:
Hrvatska bibliografija, Niz B; Central and Eastern European Online Library (CEEOL); Historical Abstracts (EBSCOhost); International Bibliography of the Social Sciences (IBSS); Scopus; Web of Science Core Collection, Emerging Sources Citation Index (ESCI).

Poziv autorima stalno je otvoren, a rukopisi se uredništvu dostavljaju kontinuirano tijekom godine isključivo na mrežnu adresu http://csp.isp.hr/?journal=CSP. U slučaju problema autori se mogu obratiti uredništvu e-porukom.

Uredništvo Časopisa za suvremenu povijest prihvaća radove koji nisu prethodno drugdje objavljeni. Prihvaćaju se tekstovi koji svojom kvalitetom udovoljavaju znanstvenim odnosno stručnim standardima časopisa.

Časopis za suvremenu povijest objavljuje članke na hrvatskom jeziku. Autore koji žele objaviti članak na nekom od svjetskih jezika upućujemo na Review of Croatian History istoga izdavača (rch@isp.hr).

Za znanstveni rad koji je prošao uredničku procjenu uredništvo osigurava dvije neovisne recenzije. Časopis za suvremenu povijest kao standardni recenzijski postupak primjenjuje dvostruko slijepu recenziju u kojoj urednik ne otkriva identitet ni autora ni recenzenta. Nakon uredničke procjene urednik može odbiti članak bez vanjske recenzije ako smatra da je tema članka izvan fokusa časopisa, ako se autor ne pridržava etičkih normi, ako je članak izrazito loše kvalitete ili ako ne udovoljava zahtjevima slanja članka u časopis. Autore se upoznaje s rezultatima uredničke procjene i recenzentskoga postupka, a članak su dužni prepraviti u skladu s eventualnim uputama, sugestijama, zahtjevima i primjedbama recenzenata i uredništva te sve promjene označiti. Popravljeni tekst dostavlja se recenzentima na uvid ako to zatraže. Recenzent daje mišljenje o kvaliteti rukopisa i predlaže kategoriju članka. Konačnu odluku o kategoriji članka donosi Uredničko vijeće na temelju prijedloga urednika i recenzenata. Osim recenziranih radova objavljuju se prikazi knjiga i periodike te izvješća sa znanstvenih skupova i izložbi te sjećanja, obavijesti i slično. Znanstveni radovi u časopisu čine najmanje tri četvrtine broja.

Uredništvo Časopisa za suvremenu povijest u pitanjima izdavačke etike rukovodi se preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja te Etičkoga postupnika udruge “Committee on Publication Ethics” (COPE).

Prva godina izlaženja: 1969

Učestalost izlaženja (godišnje): 3

Područja pokrivanja: Humanističke znanosti; Povijest;

Uključen u Hrčak: 9.03.2006.

Prava korištenja: Cijena jednom primjerku je 52,50 kn;
Godišnja pretplata 126,00 kn.

Bankovni račun:
IBAN: HR51 2390 0011 1000 12127
S.W.I.F.T.: HPBZHR2X, HPB, Jurišićeva 4, 10000 Zagreb.

Sve ostale poštanske pošiljke i dopisi šalju se na adresu: Hrvatski institut za povijest - ČASOPIS
ZA SUVREMENU POVIJEST, 10000 Zagreb, Opatička 10.
E-mail 1: jelaska@isp.hr
E-mail 2: dgodic@isp.hr
Telefon: (01) 4851-722, 4851-723. Faks: (01) 4851-725

Uredništvo ne odgovara za navode i gledišta iznesena u pojedinim prilozima.
Izdavanje časopisa sufinancira Ministarstvo znanosti Republike Hrvatske.
Prijava o izdavanju Časopisa za suvremenu povijest ubilježena je u
Sektoru informiranja Ministarstva kulture i prosvjete pod br. 294.Arhiva

2017  
  Vol. 49   No. 3
  Vol. 49   No. 2
  Vol. 49   No. 1
2016  
  Vol. 48   No. 3
  Vol. 48   No. 2
  Vol. 48   No. 1
2015  
  Vol. 47   No. 3
  Vol. 47   No. 2
  Vol. 47   No. 1
2014  
  Vol. 46   No. 3
  Vol. 46   No. 2
  Vol. 46   No. 1
2013  
  Vol. 45   No. 3
  Vol. 45   No. 2
  Vol. 45   No. 1
2012  
  Vol. 44   No. 3
  Vol. 44   No. 2
  Vol. 44   No. 1
2011  
  Vol. 43   No. 3
  Vol. 43   No. 2
  Vol. 43   No. 1
2010  
  Vol. 42   No. 3
  Vol. 42   No. 2
  Vol. 42   No. 1
2009  
  Vol. 41   No. 3
  Vol. 41   No. 2
  Vol. 41   No. 1
2008  
  Vol. 40   No. 3
  Vol. 40   No. 2
  Vol. 40   No. 1
2007  
  Vol. 39   No. 3
  Vol. 39   No. 2
  Vol. 39   No. 1
2006  
  Vol. 38   No. 3
  Vol. 38   No. 2
  Vol. 38   No. 1
2005  
  Vol. 37   No. 3
  Vol. 37   No. 2
  Vol. 37   No. 1
2004  
  Vol. 36   No. 3
  Vol. 36   No. 2
  Vol. 36   No. 1
2003  
  Vol. 35   No. 3
  Vol. 35   No. 2
  Vol. 35   No. 1
2002  
  Vol. 34   No. 2
  Vol. 34   No. 1
1992  
  Vol. 24   No. 1
1990  
  Vol. 22   No. 3
  Vol. 22   No. 1-2
1971  
  Vol. 2-3   No. 3
1970  
  Vol. 2   No. 2
  Vol. 2   No. 1
1969  
  Vol. 1   No. 1-2
Posjeta: 768.253 *