hrcak mascot   Srce   HID

Savjet Hrčka

Prepoznajući potrebu da se izdavači i šira istraživačka javnost aktivno uključe u odlučivanje o statusu i smjeru razvoja Hrčka, 10. listopada 2016. imenovan je drugi saziv Savjeta Hrčka.

Savjet je formiran sa zadaćama da:

 • formulira i zastupa interese korisničke zajednice kroz prikupljanje prijedloga korisnika portala Hrčak i predlaganje novih funkcionalnosti i osobina korisničkog sučelja portala Hrčak te predlaganje prioriteta njihove implementacije
 • predlaže politike funkcioniranja portala, posebno u vezi s njegovim sadržajem, vrstom objekata, normativom opisivanja objekata, povezivanjem portala Hrčak s drugim sustavima u Republici Hrvatskoj i svijetu, uporabom metapodataka i samih radova (podataka) portala Hrčak od strane korisnika i drugih sustava
 • definira jasne kriterije za uvrštavanje časopisa i zbornika na portal Hrčak na temelju kojih Srce (tim portala Hrčak) postupa kod odlučivanja o zahtjevima za uvrštavanje na portal Hrčak
 • donosi odluke o prigovorima na odluke Srca o uvrštavanju časopisa na portal Hrčak
 • donosi odluke o suspenziji časopisa odnosno zbornika na portalu Hrčak
 • aktivno predlaže elemente godišnjeg plana razvoja portala Hrčak
 • raspravlja i daje mišljenje o cjelovitom godišnjem planu razvoja portala Hrčak koji predloži Srce.

Članovima Savjeta imenovani su:

 • dr. sc. Marko Ban, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje / Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems
 • mr. sc. Danijela Getliher, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
 • doc. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
 • prof. dr. sc. Želimir Kurtanjek, Chemical and Biochemical Engineering Quarterly
 • Lea Lazzarich, Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna knjižnica
 • dr. sc. Bono Lučić, Institut Ruđer Bošković / Croatica Chemica Acta
 • Iva Melinščak Zlodi, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
 • izv. prof. dr. sc. Daria Pašalić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet / Biochemia Medica
 • doc. dr. sc. Jadranka Stojanovski, Sveučilište u Zadru / Institut Ruđer Bošković.
Za predsjednicu Savjeta izabrana je doc. dr. sc. Jadranka Stojanovski.
Mandat Savjeta traje dvije godine od dana imenovanja.

Odluka o imenovanju Savjeta Portala znanstvenih i stručnih časopisa - Hrčak