Trenutni broj

Svezak 17 Br. 1 (2020): Anali Hrvatskog politološkog društva : časopis za politologiju, Vol. 17 No. 1, 2020.
					Pogledaj Svezak 17 Br. 1 (2020): Anali Hrvatskog politološkog društva : časopis za politologiju, Vol. 17 No. 1, 2020.
Objavljeno: 2021-02-14

Kompletno izdanje

Pregledaj sve brojeve

Časopis Anali Hrvatskog politološkog društva objavljuje ponajprije radove iz političke znanosti, ali i radove iz komunikacijskih znanosti i srodnih disciplina društvenih i humanističkih znanosti, kao što su povijest, sociologija, filozofija, pravo, ekonomija i druge, ako obrađuju teme koju su važne i za političku znanost.

Časopis izlazi u prvoj polovici godine koja slijedi godinu na koju se respektivno izdanje odnosi. Radovi se objavljuju na hrvatskome i engleskom jeziku. Pristup časopisu je otvoren (Open Access Journal).