O časopisu

Za više informacija i dodatan sadržaj posjetite mrežnu stranicu Anala Hrvatskog politološkog društva.

Časopis Anali Hrvatskog politološkog društva objavljuje ponajprije radove iz političke znanosti, ali i radove iz komunikacijskih znanosti i srodnih disciplina društvenih i humanističkih znanosti, kao što su povijest, sociologija, filozofija, pravo, ekonomija i druge, ako obrađuju teme koju su važne i za političku znanost.

Časopis u digitalnom obliku izlazi najkasnije u prosincu godine na koju se respektivno izdanje odnosi dok tiskano izdanje izlazi najkasnije u siječnju iduće godine. Moguće je ranije objavljivanje blokova tematski i problemski povezanih te, iznimno, pojedinačnih tekstova po modelu „na mreži najprije“ (online first) odnosno „prvog pogleda na tekst“ (first view).

Radovi se objavljuju na hrvatskome i engleskom jeziku.

Pristup časopisu je otvoren (Open Access Journal).

U Analima se objavljuju isključivo znanstveni radovi koje su pozitivno ocijenila dva recenzenta u anonimnome recenzentskom postupku. Ako se recenzije bitno razlikuju, uredništvo naručuje treću recenziju i donosi konačnu odluku. Objavljuju se samo članci koji prethodno nisu objavljeni ni u jednoj znanstvenoj publikaciji, cijeli ili djelomice, na hrvatskome ili nekome drugom jeziku te koji nisu u postupku razmatranja za objavljivanje u nekoj drugoj znanstvenoj publikaciji.

Radovi se predaju u formatu Word posredstvom elektroničkog sustava OJS (http://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/analipd/index). Pozitivno recenzirani radovi kategoriziraju se kao izvorni znanstveni radovi (original scientific articles), pregledni članci (review articles) i prethodna priopćenja (research notes).

Svi zaprimljeni članci u Analima HPD-a provjeravaju se odgovarajućim programom za detektiranje plagiranja.

Rad ili dio rada koji su objavljeni u Analima ne smiju se objaviti u drugima znanstvenim publikacijama bez prethodnog dopuštenja uredništva i informacije o tome da su prvi put objavljeni u Analima.

Članci objavljeni u Analima indeksiraju se u:
ERIH PLUS, European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (European Science Foundation)
International Political Science Abstracts / Documentation Politique Internationale (IPSA)
Political Science Complete (EBSCOhost)
Scopus (Elsevier)
Social Science Premium Collection (ProQuest)

Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, dvostruka, samo znanstveni radovi, dvostruko slijepa

Prva godina izlaženja: 2004

Učestalost izlaženja (godišnje): 1

Područja pokrivanja: Politologija;

Uključen u Hrčak: 20. 11. 2008.

Prava korištenja: Anali Hrvatskog politološkog društva časopis su s otvorenim pristupom. Sadržaj svih brojeva dostupan je u elektroničkoj verziji svim zainteresiranim čitateljima i institucijama bez naplate, te ga svi imaju pravo čitati, pohraniti, kopirati, prosljeđivati, pretraživati, koristiti poveznice na tekst te ga koristiti u sve druge svrhe sukladno zakonu i akademskim etičkim pravilima bez posebne suglasnosti izdavača ili autora. Autori članaka zadržavaju autorsko pravo, uključujući i pravo na copyright. Anali prihvaćaju uvjete licence Creative Commons CC BY-NC-SA licence.